Tillbyggnad av Tartu University Hospital - Swisspearl
Swisspearl.jpg
We are Swisspearl

Som en ledande leverantör av byggprodukter, lösningar och service tror vi att det alltid finns MORE TO CREATE.

Läs mer om varumärket
Overview
Två lådor staplade till ett loft
Tillbyggnad av Tartu University Hospital | Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Två lådor staplade till ett loft
Tillbyggnad av Tartu University Hospital | Tartu, Estonia

Tillbyggnaden av Tartu universitetssjukhus inkluderar tre nya utökningsbara enheter för sjukhuskomplexet, som bygges under flera decennier. Två nya enheter, barnsjukhuset och en mottagning för öppenvårdskirurgi, ryms i klinikens tillbyggnad.

De olika byggnaderna planerades och byggdes under olika tidsepoker och visar prov på många olika arkitekturstilar och material. Projektet är en fortsättning på tidigare försök att kombinera befintliga arkitektoniska element och skapa en harmonisk helhet. Tillbyggnaden har ett högt atrium med tre olika rumsvolymer mellan de två så kallade “tornen”. Ett av de primära koncepten var att skapa ett långt galleri på byggnadens baksida för att underlätta logistiken för hela sjukhuskomplexet. Strålbehandlingsavdelningens linjäracceleratorer är belägna på källargolvet under atriet. All personalcirkulation, samt sjukhusets materialflöde, sker via en ny “intern gata” mellan två åtta våningar höga flyglar.

Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
  • PlatsTartu, Estonia
  • ArkitektAW2 Architects, Helsinki, Finland
  • ÄgareTartu University Hospital, Tartu, Estonia
  • PartnerASTLANDA EHITUS, Tallinn, Estonia
  • År2016
  • FotografMeraner & Hauser OHG/SNC, Bozen, Italien
Back to the overview

Välj flera referenser och skapa din egen lookbook för nedladdning.

Your individual lookbook for download (0)

Your individual lookbook
You are currently on:
swisspearl.com/se/referenser/tillbyggnad-av-tartu-university-hospital