Missouri State University Occupational Therapy - Swisspearl
Star Center Tacoma05 web.jpg
Swisspearl Sustainability Report

Swisspearl levererar produkter till hållbara och arkiktektoniskt intressanta byggnader över hela Europa. Information om våra hållbarhetsambitioner, aktiviteter och resultat finns i en rapport.

Hämta hållbarhetsrapporten
Översikt
Både kompakt och lätt
Missouri State University Occupational Therapy | Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
Både kompakt och lätt
Missouri State University Occupational Therapy | Springfield, Missouri, USA

Den nya byggnaden för College of Health and Human Studies vid Missouri State University imponerar genom sin skulpturala utformning. Det gäller inte bara volymen utan även den rumsliga organisationen, som omfattar en kommunikationszon som förbinder alla våningar.

Även om den inre organisationen är ortogonal, vilket överför gatunätets logik till byggnaden, var ett av arkitekternas mål för deras nya universitetsbyggnad att bryta upp den stela geometrin. Detta syns inte bara i entréfrontens lutningar och uppåtriktade rörelser, utan också i de sydvästra nockarna, som förmedlar till det angränsande bostadsområdet, den lätt böjda östfasaden mot South Holland Avenue och slutligen takets veck. Det som uppstår är en skulpturellt formad volym vars fysikalitet betonas av den heltäckande beklädnaden med Swisspearl-paneler i Carat-modellen, som bygger på fixeringssystemet Sigma 8. I samspel med den lätt indragna glasrutan understryker de horisontellt förskjutna panelerna byggnadens kompakta form, men som en igenkännbart tunn fasadskida ger de också intryck av dess lätthet. På detta sätt skapar den nya byggnaden en kontrapunkt till de ganska tunga kalkstensbyggnaderna från decennierna efter andra världskriget. Med färgalternativet Onyx 7090 integreras den dock avsiktligt i det befintliga färgspektrumet.

Missouri State University Occupational Therapy Building, Springfield, Missouri, USA
  • PlatsSpringfield, Missouri, USA
  • ArkitektCannon Design, Chicago, USA
  • ÄgareMissouri State University, Springfield, USA
  • PartnerLoveall Custom Sheet Metal LLC, Springfield, USA
  • År2015
  • FotografArchitectural Imageworks, Springfield
Tillbaka till översikten

Välj flera referenser och skapa din egen lookbook för nedladdning.

Din lookbook för nedladdning (0)

Din lookbook du skapar själv
Nu är du på
swisspearl.com/se/inspiration/referenser/missouri-state-university-occupational-therapy