Jet Office - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Jet Office, Poznan, Poland
Ett fartyg med en gata som hav
Jet Office | Poznan, Poland
  • Fasad

På senare år har många inhemska och internationella företag etablerat sig i Poznan och därför har efterfrågan på kontorslokaler ökat kraftigt samtidigt som byggherrarna pressas att göra ett starkt arkitektoniskt intryck för kunna skilja sig från konkurrenterna. Ett mycket sensationellt exempel på detta är Jet Office-byggnaden, som den lokala arkitektbyrån Insomia uppförde i korsningen mellan två transportleder i stadens norra del. Tomtens unika form krävde en speciell designteknik för att utnyttja golvutrymmena optimalt. Kontorsbyggnader har oftast en centralt belägen ingångsdel och regelbundet placerade pelare i ett rutnät som utgår från ytterväggarna och garanterar att utrymmen och fasader kan fördelas med maximal flexibilitet. Men i Office Jets armerade betongbyggnad är dessa placerade i periferin, med undantag för en enda inre rad med pelare.

Jet Office, Poznan, Poland
  • PlatsPoznan, Poland
  • ArkitektInsomia, Poznań, Polen
  • ÄgarePPHU Masterm, arnowo Podgórne, Polen
  • ByggentreprenörGreśkiewicz PHU, Bydgoszcz, Polen
  • FotografPaweł Ulatowski c/o ARES, Walerianowo, Polen
Tillbaka till översikten

Välj flera referenser och skapa din egen lookbook för nedladdning.

Din lookbook för nedladdning (0)

Din lookbook du skapar själv