Sustainability - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser

Swisspearls hållbarhetsrapport

Hållbar byggnad

Hållbarhet hos Swisspearl

Hållbart byggande
Vi stödjer utveckling mot ökad hållbarhet i byggande

På Swisspearl arbetar vi hårt för att främja ett mer hållbart byggande.

Som en av byggbranschens ledande leverantörer ser vi det som vårt ansvar att driva utvecklingen i rätt riktning. Vi samarbetar med pionjärer inom branschen och arbetar för transparens och konkreta lösningar när det gäller våra gemensamma insatser för en bättre och mer hållbar värld.

Därför är det viktigt med hållbart byggande

Världen kräver att vi tänker noga på hur vi agerar – och det gäller även byggbranschen. Klimatförändringar, förlust av biologisk mångfald och begränsade resurser kräver alla en snabb övergång till ansvarsfullt holistiskt byggande. Detta är ett ansvar som berör oss alla.

För Swisspearl innebär det att uppfylla dagens behov utan att påverka kommande generationer negativt. Det handlar om att bli lite bättre idag än vad vi var igår. På följande sidor kan du läsa mer om våra produkter och vårt arbete.

_D025686
Certifierad Miljöbyggnad Silver Förskolan Sandslottet, Sköndal

_D025457
Våra mål
Vi är redan på god väg ...

... utan att på något sätt kunna påstå att vi har uppnått alla våra mål. På Swisspearl fortsätter vi därför att arbeta steg för steg i en mer hållbar riktning. Här är några exempel på vad vi har åstadkommit under de senaste åren:

 • Alla miljövarudeklarationer (EPD:er) för Swisspearls produkter verifieras av tredje part
 • Vi levererar kvalitativa byggmaterial och komponenter till byggnader som uppfyller kraven i DGNB, BREEAM, LEED, Svanen och Sunda Hus
 • Våra produkter utvärderas och läggs in i databaser med material för hållbart byggande i Danmark, Norge, Sverige och Nederländerna
 • Cellulosafibrerna i vår fibercement kommer från ansvarsfullt brukade skogar
 • Swisspearl strävar alltid efter att maximera andelen förnybar el. 
 • Vi ägnar oss åt ansvarsfull vattenrening på alla våra fabriker. Alla fabriker utför korrekt rening och säkerställer att lokala miljöbestämmelser uppfylls. På en av våra fabriker har vi till och med lyckats etablera en produktion som inte släpper ut något spillvatten förutom från toaletter och matsal
 • Våra ledningssystem och vårt arbete med miljö, kvalitet och säkerhet omfattar ISO-certifieringar och utbyte av bästa praxis
_D023336
Använd Swisspearl för många olika tillämpningar

Tak, fasader, konstruktioner och innerväggar. Renovering och nybyggnation. Fibercement från Swisspearl kan användas för alla dessa tillämpningar och bidrar till en mer hållbar riktning för arkitekturen och byggnaden i fråga.

 • Tunna, starka och lämpliga för lättviktskonstruktioner med lågt koldioxidavtryck
 • Obrännbara, fuktbeständiga, diffusionsöppna och motståndskraftiga mot mögel och röta
 • Beständiga mot vatten, vind, snö, uttorkning, solljus, UV-strålning och temperaturväxlingar
 • Enkla att montera och demontera – och därmed enkla att återanvända
 • Robusta med lång livslängd och praktiskt taget underhållsfria
_D023318
Certifierad Miljöbyggnad Silver Förskolan Glavsfjorden, Årsta
_D023296
Så arbetar vi med hållbarhet

Byggbranschen förändras

Byggnader och god arkitektur utgör ramen för ett gott liv. Men de förbrukar också resurser, kräver energi, släpper ut CO2 och producerar avfall. Byggbranschen behöver därför börja arbeta på ett nytt sätt.

På Swisspearl arbetar vi varje dag med att utveckla produkter som kan bidra till ett mer hållbart byggande. Samtidigt arbetar vi för att minska vårt eget koldioxidavtryck, minska vårt avfall och minimera produktionens miljöpåverkan.

 

Vi tittar på hållbarhet ur ett socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv.

Det innebär att en byggnad ska vara en bra plats att leva i, ha en låg påverkan på miljö och klimat samt ha en sund ekonomi under hela livscykeln.

Det innebär också att vi som leverantör ska göra vårt yttersta för att driva byggandet i en grönare riktning – genom att se över vår resursanvändning, vår produktion och logistik samt sträva efter att driva vår verksamhet på ett ansvarsfullt sätt.

Bli inspirerad
Hållbara byggnader med fibercement

Här har vi en liten samling med ett urval av hållbara byggnader. Vill du se mer? Vi har fler exempel.

AGA_5766_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5767_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5768_Kastellin monitoimtalo_1408
cdm_-5
cdm_-11
cdm_-14
_D023318
_D021276
_D023300
_A7R7926-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8054_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8244-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Rapporter och dokumentation

Bra beslut utgår från ett välgrundat och transparent underlag. Vi gör det enklare att välja material och konstruktioner genom att samla all vår dokumentation på ett ställe. 

Här kan du läsa mer om våra certifieringar, miljövarudeklarationer och andra godkännanden för hållbart byggande.

 

7630-3934 web
DGNB Gold certifierad Tankefuld, Svendborg, Danmark
Hur kan vi hjälpa dig?

Vår service

Vi gör det enkelt för dig att förstå egenskaperna hos fibercement och välja den perfekta produkten för ditt projekt. Vi är därför redo att hjälpa till i alla faser av processen – från ursprungligt koncept till faktiskt byggnadsarbete.

Vi kan ge råd om materialval, konstruktioner och installation. Vi kan se över planerna och se till att materialen tas tillvara på ett effektivt sätt. Vi kan ge råd om bygglagstiftning och god byggpraxis, hålla uppstartsmöten med hantverkare på byggarbetsplatsen och mycket mer ...

Vi finns alltid till hands för att hjälpa och stötta dig – precis när du behöver det.

Kontakta oss

Vill du veta mer om vårt fokus på hållbarhet, våra certifieringar eller hur vi konkret kan bidra till ditt byggprojekt? 

Maila oss på info@swisspearl.se. Vi är alltid redo att hjälpa till.

Upplev fibercement.

Vill du upptäcka våra produkter och beställa ett materialprov?