Garanti 20 år - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser

Garanti

20 års Swisspearl garanti

Swisspearl sätter prioritet på att bevara ert förtroende och er nöjdhet i samtliga tak- och fasadlösningar som vi tillhandahåller. Vår garanti tjänar som ett bevis på vårt åtagande att tillhandahålla produkter av pålitlig och beständig natur. Vid valet av Swisspearl investerar ni inte enbart i kvalitet, utan även i en trygghet. Vi hyser en djup stolthet för vårt hantverk hos Swisspearl, vilket återspeglas i vår utökade garanti på 20 år. Vi förstår att detta är av betydelse för många när det gäller att känna förtroende för oss samt att säkerställa nyttan med att använda våra produkter och lösningar år efter år.

Samtliga av våra produkter genomgår en noggrann tillverkningsprocess som uppfyller de kvalitetsstandarderna. Denna process är föremål för kontinuerlig övervakning av kvalitet, inklusive tester utförda av tredjepartsfaciliteter samt våra egna interna laboratorier.

I händelse av att de levererade produkterna inte lever upp till de specificerade prestandakraven, träder garantin i kraft och täcker skivornas funktion. Detta förutsätter emellertid att monteringsanvisningarna till produkten i gällande dokument vid inköp har följts noggrant.

Vid identifiering av felaktigheter, krävs det att en reklamation lämnas in enligt de fastställda tidsfristerna.