Sustainability Report 2023 - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser

Swisspearl hållbarhetsrapport 2023

Swisspearl hållbarhetsrapport 2023

Vårt bidrag till att forma framtidens byggande

Swisspearl är en ledande tillverkare av fibercement. Vi verkar i Europa och vår leveranskedja är global. Den förväntade livslängden för produkterna är decennier. I sina tillämpningar löser våra produkter flera krav och bidrar till hållbarare byggnader och en hälsosammare miljö.

Hållbarhetsförklaringar
Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra övergripande pelare. Dessa fyra pelare representerar Swisspearls ansträngningar när det gäller att skapa ett positivt klimat, ekologisk och social påverkan. Under var och en av dessa pelare har vi definierat tydliga hållbarhetsuttalanden:


SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klimat och miljö
Vårt huvudfokus i vår egen verksamhet och inköpt el är att förbättra energieffektiviteten och att ersätta fossil energi med alternativa gröna källor.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Cirkularitet
Begreppet cirkulär ekonomi är en stark aspekt av hållbar utveckling. Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomimodellen för fibercementindustrin.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Socialt ansvar
Inom denna pelare arbetar vi med sociala aspekter för att ytterligare förbättrar Swisspearls anställdas upplevelse.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Styrning
Inom denna pelare fokuserar vi på att ytterligare stärka den gemensamma Swisspearl
sätt att hantera, agera och verka.
Niederurnen site

"I samband med vår vision, mission och våra värderingar sätter vi vår hållbarhetsinriktning, våra uttalanden och långsiktiga mål. Arbetet mot våra mål kommer att leda oss till vår hållbarhetstransformation." Marco Wenger, CEO Swisspearl

Var startar hållbarhet hos dig?

Andrea från Österrike, Saied från Schweiz och Peter från Danmark svarar på frågeställning "Var startar hållbarhet hos dig?" - De har alla sina egna pesrpektib. Genom att ge inblick i både deras privata och professionella liv visar de hur de integrerar hållbara praxis i sin vardag. Från meningsfulla handlingar på sin fritid till betydelsefullt arbete hos Swisspearl, demonstrerar de att hållbarhet inte bara är ett koncept, utan en livsstil som gynnar både vår verksamhet och vår miljö.

Sustainabilityportrait - Andrea Kalt
Ladda ner hållbarhetsrapporten (finns endast på engelska)