Facade system - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Ventilerade fasadsystem

Tvåstegstätade fasader med luftspalt

Principen för tvåstegstätade fasadsystemen är att det yttre skiktet av fasadskivor fungera som en regnkappa och det inre skiktet som ett lufttätt skikt. Med en vindkyddsskiva i fibercement får du en diffusionsöppen brandsäker lösning. Mellan fasadskivorna och vindskyddet skall det finnas en luftspalt som är dränerad. Därmed kommer det inte att bildas någon lufttryckskillnad som trycker in vatten bakom fasaden. Om spalten däremot inte är luftad riskerar vattnet att sugas in i konstruktionen på grund av tryckskillnaden mellan inomhus och utomhus.

Gemensamt för alla våra fasadsystem är att skivorna monteras på läkt av trä eller metall med ventilerad och dränerad luftspalt. Träläkt monteras alltid vertikalt. 

Tvåstegstätade fasader med luftspalt uppfyller  krav på fukt- och brandsäkerhet.

Energy Efficiency

Energieffektiva och ekologiska

Fukt utifrån kan inte nå in i ytterväggens känsligare material och in isoleringen. Den ventilerade luftspalten säkerställer att eventuell fukt inifrån kan torka. Detta förbättrar energieffektiviteten och ger ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat året runt.

Vårt fasadsystem är dessutom dementorbara. Själva systemet är hållbart eftersom de enskilda delarna kan plockas isär. 

Ecologica

Hållbart och ekonomiskt

Swisspearls fasadsystem erbjuder inte bara högeffektiv värmeisolering, väderskydd och enkelt underhåll, utan även bra brandskydd och ljuddämpning. Det ger enastående långsiktig boendekomfort och permanent driftsäkerhet. Skivfasaderna är inte känsliga för skador, vilket annars fort kan bli dyrt.  

Swisspearl-fasaderna står för varaktigt skydd, hög komfort, god ekonomi och ett hållbart, säkert byggnadsskal som håller i årtionden.  

Ecological

Underhållsfritt och utbytningsbart

Alla fasader utsätts för extrema temperaturvariationer. Våra skivor tål både höga och låga temperaturer. Det innebär att det inte finns någon risk för kostsamma reparationer på grund av sprickor i murbruket eller frostrelaterad avflagning av målarfärg. Swisspearl fasadskivorna är hållbara och ger fasaden ett skydd mot väder och yttre påverkan.

Lösningarna är anpassade efter vårt stränga nordiska klimat.

Botanic Gardens, Denver, Colorado, USA
Botaniska trädgården, Denver, Colorado, USA
Botanic Gardens, Denver, Colorado, USA
Botanic Gardens, Denver, Colorado, USA
I samklang med byggfysiken

Principen tvåstegstätade fasader med luftspalt

Ventilated Facade, Figures

1  Yttervägg med vindskydd
Ytterväggen bakom tar ner alla laster

2  Läkt
Överför belastningen från fasadbeklädnaden till ytterväggen.

3  Värmeisolering
Vid tilläggsisolering finns flera system som kan anpassas till vald isolertjocklek. Isolering förbättrar värme- och/eller ljudisoleringsförmågan

4  Luftspalt
Utrymme där utomhusluft flödar fritt genom

5  Swisspearls fibercementskivor
Synlig av beklädnad på väggen med skyddande och estetisk funktioner

 

Isolering och energieffektivitet

Det finns inga begränsningar i isoleringsförmågans potential med det ventilerade fasadsystemet. Vilken isoleringstjocklek som helst är möjlig. Det innebär att U-värdena för byggnader med positiv energi enkelt kan uppnås och specifikationerna för den gällande förordningen om energisparande (EnEV) kan överträffas.

Swisspearls fibercement

Designmöjligheter för byggnadsskalet

Swisspearl kombinerar funktionalitet med otrolig estetik på ett unikt sätt. Komponenterna av naturliga råmaterial och den unika fibercementstrukturen ger byggnadsskalet en omisskännlig och slående karaktär. De många tillgängliga formerna och färgerna ger dig nästan obegränsade designmöjligheter för fasader av hög kvalitet.

Vanliga frågor om fasadsystem

Här för dig
Är du inspirerad?

Vi hjälper dig gärna med ditt projekt. Våra produkter av hög kvalitet gjorda av naturlig fibercement kombinerar enastående kvalitet och beständighet för att åstadkomma hållbara lösningar för estetiska byggnadsskal och vackra bostäder. Våra hängivna och kunniga medarbetare finns alltid till hands för att svara på dina frågor. 

Kontakta oss. Vi ser fram emot framtida projekt med dig.