Sustainability - Swisspearl

Swisspearl jätkusuutlikkuse aruanne

Swisspearl ja jätkusuutlikkus
Toetame jätkusuutlikku ehitust

Swisspearlis töötame jätkusuutlikuma ehituse edendamise nimel.

Ühena juhtivatest materjalitootjatest peame oma kohuseks
anda tööstusharu arengule õige suund. Teeme koostööd valdkonna
teerajajatega ning pingutame läbipaistvuse ja käegakatsutavate
lahenduste nimel, et tagada üheskoos parem ja jätkusuutlikum maailm.

Miks peame ehitama jätkusuutlikult

Maailma inimesed peavad hoolikalt järele mõtlema, kuidas käituda – ja see käib ka ehitustööstuse kohta. Kliimamuutused, bioloogilise mitmekesisuse kadu ja ressursinappus nõuavad kiiret üleminekut vastutustundlikule kõiki tegureid arvestavale ehitusele. Me kõik jagame seda vastutust.

Swisspearli jaoks tähendab see tänaste vajaduste rahuldamist ilma tulevastele põlvedele negatiivset mõju avaldamata. Põhimõtteliselt tähendab see, et täna tuleb olla pisut parem kui eile. Neilt lehekülgedelt leiate rohkem teavet meie toodete ja tegevuse kohta.

_D025686
Miljöbyggnad Silver sertifikaadiga lasteaia hoone Rootsis, Sköndalis
_D025457
Meie saavutused
Oleme teinud juba palju edusamme...

...ehkki me ei saa väita, et oleme jõudnud eesmärgini. Swisspearl jätkab seetõttu sammhaaval edasiliikumist jätkusuutlikuma tuleviku suunas. Siin on mõned näited sellest, mida oleme viimastel aastatel saavutanud.

 • Swisspearli toodete keskkonnadeklaratsioonid on kolmandate osapoolte kinnitatud.
 • Tarnime kvaliteetseid ehitusmaterjale ja -komponente DGNB, BREEAM, LEED, Põhjamaade luigemärgi ja Sunda Husi nõuetele vastavate hoonete jaoks.
 • Meie tooteid hinnatakse ja kantakse jätkusuutlike ehitusmaterjalide admebaasidesse Taanis, Norras, Rootsis ja Madalmaades
 • Meie tsemendis sisalduvad tsellulooskiud on pärit vastutustundlikult majandatud metsadest.
 • Swisspearl töötab taastuvenergia osakaalu suurendamiseks.
 • Kasutame kõigis oma tehastes vett vastutustundlikult. Kõigis tehastes toimub korralik veepuhastus ja me täidame kohalikke keskkonnanõudeid. Ühes oma tehases oleme saavutanud tootmise, kus peale tualettide ja söökla reovee ei tekigi muud reovett.
 • Rakendame oma juhtimissüsteemides ja keskkonna-, kvaliteedi- ja ohutusalases töös ISO- sertifikaate ning jagame parimaid tavasid.
_D023336
Kasutage Swisspearli erinevateks otstarveteks

Katused, fassaadid, konstruktsioonid ja siseseinad. Renoveerimistööd ja uued hooned. Swisspearli kiudtsementi võib kasutada kõikide nende jaoks ning need aitavad muuta arhitektuuri ja hoonet
jätkusuutlikumaks. Siin on mõned meie toodete peamistest omadustest:

 • õhuke, tugev ja sobib madala süsinikujalajäljega kergehitistele
 • mittesüttiv, niiskuskindel, difusioonile avatud ning hallitus- ja mädanikukindel;
 • vastupidav vee, tuule, lume, läbikuivamise, päikesevalguse, UV-kiirguse ja temperatuurikõikumiste suhtes;
 • lihtne paigaldada ja lahti võtta ning tänu sellele hõlpsalt uuesti kasutatav või ringlusse võetav;
 • vastupidav, pikaealine ja praktiliselt hooldusvaba
_D023318
Glavsfjordensi lasteaed Rootsis, Årstas
_D023296
Jätkusuutlikkus meie töös

Ehitustööstus on muutumas

Hooned ja hea arhitektuur on hea elu raamistik. Kuid need tarbivad ka ressursse, vajavad energiat, eraldavad CO 2 ja tekitavad jäätmeid. Seega vajab ehitustööstus uut suunda.

Swisspearl pingutab iga päev selle nimel, et töötada välja tooteid, mis aitaksid kaasa jätkusuutlikumale ehitusele. Samal ajal töötame ka selle kallal, et vähendada oma süsinikujalajälge, jäätmeteket ja tootmisprotsessi keskkonnamõju.

Swisspearlis arvestame jätkusuutlikkuse sotsiaalsete, keskkonnaalaste kui ka majanduslike tahkudega

See tähendab, et hoone peab olema hea koht, kus elada või olla, avaldama
keskkonnale ja kliimale vähe mõju ning olema terve olelusringi vältel ökonoomne. See tähendab ka seda, et allhankijana peame suunama ehitustööstust rohelisemas suunas – seda oma ressursikasutuse, tootmise ja logistika kui ka vastutustundliku tööga.

Koguge inpsiratsiooni
Kiudtsemendist jätkusuutlikud hooned

Soovite rohkem näha? Oleme inpsiratsiooniks pannud kokku pannud valiku jätkusuutlikest hoonetest.

AGA_5766_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5767_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5768_Kastellin monitoimtalo_1408
cdm_-5
cdm_-11
cdm_-14
_D023318
_D021276
_D023300
_A7R7926-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8054_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8244-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Raportid ja dokumentatsioon

Head otsused tehakse informeeritult ja läbipaistvalt. Muudame materjalide ja konstruktsioonide valimise lihtsamaks, kogudes kõik oma dokumendid ühte kohta kokku.

Lisateavet meie sertifikaatide, toote keskkonnadeklaratsioonide ja muude jätkusuutliku ehituse heakskiitude kohta leiate siit.

7630-3934 web
DGNB Gold sertifikaadiga arendusprojekt Taanis, Svendborgis
Kuidas saame aidata

Meie teenused

Aitame teil lihtsalt aru saada kiudtsemendi omadustest ja valida oma projekti jaoks parim toode. Seega oleme valmis aitama protsessi igas etapis – alates algsest ideest kuni tegeliku ehituseni.

Anname nõu materjalide, konstruktsioonide ja paigaldusviiside valiku kohta. Saame plaane üle vaadata ja tagada, et materjale kasutataks tõhusalt. Anname nõu ehitusseadustiku ja heade ehitustavade kohta, korraldame ehitusplatsidel kohtumisi ehitajatega ning palju muudki.

Oleme alati valmis teid aitama ja vastavalt vajadusele toetama.

Võtke meiega ühendust

Kas tahate saada rohkem teada meie jätkusuutlikkusalase tegevuse kohta, tutvuda meie sertifikaatidega või uurida, kuidas panustame teie ehitusprojekti? Kirjutage meile aadressil info@ee.swisspearl.com. Oleme alati valmis aitama.

Tunnetage kiudtsementi.

Kas sooviksite tutvuda meie toodetega ja tellida materjalinäidise?