Undersøgelsernes konklusioner - Swisspearl
Highligts fra tidligere surveys
Undersøkelsens konklusjoner

Vi har samlet et utvalg av konklusjonene fra det Norske Arkitektpanelet - en del av Nordic Architect Panels spørreundersøkelser, som har som formål å kontinuerlig evaluere trender og tendenser, bransje og konjunkturer, samt aktuelle utfordringer innenfor arkitektbransjen på tvers av Norden. Hvis du ønsker full innsikt i konklusjonene fra fremtidige undersøkelser, kan du melde deg på som fast panelmedlem eller delta jevnlig i undersøkelsene. Som deltaker kan du få tilsendt en full rapport.

Du befinner deg nå på:
swisspearl.com/no/inspiration/nordic-architect-panel/undersokelsens-konklusjoner