Swisspearl Sustainability Report - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Hvor begynner bærekraft?

Se hva tre kollegaer fra Swisspearl gjør for å fremme bærekraft både i privatlivet og på jobb.

 

Se deres historie

Bærekraftsrapporten til Swisspearl

2022

The Swisspearl Sustainability Report

Vårt ønske er å være med på å forme fremtidig byggeindustri

Swisspearl er en ledende produsent av fibersement. Vår produksjon er i Europa, mens vår leveranser er globale. Forventet levetid på produktene våre er tiår. Imidlertidig tjener produktene våre i flere formål og anvendelser. De bidrar til mer bærekraftige bygninger og et sunnere miljø.

Hva bærekraft betyr for Swisspearl

For oss betyr bærekraft vår evne til å svare på kortsiktige behov uten å kompromittere evnen til fremtidige generasjoner til å møte sine langsiktige behov. Det handler om å bruke ressurser på en måte som tar hensyn til kommende generasjoner. Vi inkluderer i bærekraft miljømessige, sosiale og styringsmessige (ESG) aspekter hos Swisspearl og gjennom hele vår verdikjede.

Les vår rapport for mer informasjon.

Swisspearls produkttilbud
Swisspearl Sustainability Report 2022 PR12-01
Vårt syn på bærekraft
Vår bærekraftstrategi er bygget på fire overordnede søyler. Disse fire søylene representerer Swisspearls innsats når det gjelder å skape en positiv klima-, økologisk og sosial innvirkning. Under hver av disse søylene har vi definert klare bærekraftuttalelser:
SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klima og miljø
Vårt hovedfokus i våre egne produksjoner og ved kjøp av elektrisitet er å forbedre energieffektiviteten og erstatte fossile energikilder med alternative grønne kilder.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Gjenvinning
Konseptet for gjenvinning og sirkulær økonomi er en viktig del av bærekraftig utvikling. Vi har som mål å bidra til utviklingen for fibersementindustrien.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Sosialt ansvar
Vi jobber kontinuerlig med sosiale temaer som ytterligere forbedrer opplevelsen for Swisspearls ansatte.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Retningslinjer
For oss er det viktig å fokuserer på å videre styrke den felles måten Swisspearl håndterer, opptrer og opererer på.
Wenger Marco

"I juni 2022 kjøpte vi den danske fibersementprodusenten Cembrit. Jeg er glad for at som et resultat av våre innsats i den nye Swisspearl, klarte vi å fullføre våre langsiktige bærekraftsmål tidlig i 2023, samt å utgi denne aller første bærekraftsrapporten for den nye Swisspearl." Marco Wenger, CEO Swisspearl

Vi tenker og handler bærekraftig

Som en ledende leverandør til byggebransjen, mener vi det er vårt ansvar å drive utviklingen i riktig retning. Vi samarbeider med bransjepionerer og er forpliktet til åpenhet og konkrete løsninger mens vi jobber sammen for å skape en bedre, mer bærekraftig verden.