Swisspearl Sustainability Report - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Gdzie zaczyna się zrównoważony rozwój?

Dowiedz się, co trzej pracownicy Swisspearl robią, aby promować zrównoważony rozwój w życiu osobistym i w firmie.

Odkryj ich historie

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Swisspearl

2022

Raport zrównoważonego rozwoju firmy Swisspearl

Naszą rolą jest kształtowanie przyszłości budownictwa

Swisspearl jest wiodącym producentem włókno-cementu. Prowadzimy działalność w Europie, a nasz łańcuch dostaw jest globalny. Oczekiwany okres użytkowania produktów to dziesięciolecia. Jednak w swoich zastosowaniach nasze produkty służą wielu celom i przyczyniają się do bardziej zrównoważonych budynków i zdrowszego środowiska.

Czym dla Swisspearl jest zrównoważony rozwój?

Dla nas zrównoważony rozwój oznacza zdolność do reagowania na krótkoterminowe potrzeby bez narażania zdolności przyszłych pokoleń do zaspokajania ich długoterminowych potrzeb. Chodzi o wykorzystywanie w sposób ekologiczny, tj. w sposób uwzględniający przyszłe pokolenia. Uwzględniamy w zrównoważonym rozwoju aspekty środowiskowe, społeczne i związane z zarządzaniem (ESG) w Swisspearl i w całym naszym łańcuchu wartości.

Więcej informacji można znaleźć w naszym raporcie.

Oferta produktów Swisspearl
Swisspearl Sustainability Report 2022 PR12-01
Oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju
Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech ogólnych filarach. Te cztery filary reprezentują wysiłki Swisspearl w zakresie tworzenia pozytywnego wpływu na klimat, ekologię i społeczeństwo. W ramach każdego z tych filarów zdefiniowaliśmy jasne deklaracje zrównoważonego rozwoju:
SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klimat i środowisko
W naszych własnych działaniach i zakupionej energii elektrycznej koncentrujemy się głównie na poprawie efektywności energetycznej i zastąpieniu energii kopalnej alternatywnymi zielonymi źródłami.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Obieg zamknięty
W naszych własnych działaniach i zakupionej energii elektrycznej koncentrujemy się głównie na poprawie efektywności energetycznej i zastąpieniu energii kopalnej alternatywnymi zielonymi źródłami.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Odpowiedzialność społeczna
W ramach tego filaru pracujemy nad tematami społecznymi, jeszcze bardziej zwiększając doświadczenie pracowników Swisspearl.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Zarządzanie
W ramach tego filaru koncentrujemy się na dalszym wzmacnianiu wspólnego dla Swisspearl
sposobu zarządzania, zachowania i działania.
Wenger Marco

"W czerwcu 2022 r. przejęliśmy duńskiego producenta włókno-cementu Cembrit. Cieszę się, że w wyniku naszych wysiłków jako nowy Swisspearl udało nam się sfinalizować nasze długoterminowe cele zrównoważonego rozwoju na początku 2023 r., a także opublikować pierwszy raport zrównoważonego rozwoju w nowym Swisspearl." Marco Wenger, CEO Swisspearl

Myślimy i działamy w sposób zrównoważony.

Jako wiodący dostawca dla branży budowlanej uważamy, że naszym obowiązkiem jest stymulowanie rozwoju we właściwym kierunku. Współpracujemy z pionierami branży i jesteśmy zaangażowani w przejrzystość i konkretne rozwiązania, ponieważ wspólnie pracujemy nad stworzeniem lepszego, bardziej zrównoważonego świata.

Pobierz raport zrównoważonego rozwoju