Swisspearl Sustainability Report - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser

Swisspearl hållbarhetsrapport

2022

Swisspearl hållbarhetsrapport

Vårt bidrag till att forma framtidens byggande

Swisspearl är en ledande tillverkare av fibercement. Vi verkar i Europa och vår leveranskedja är global. Den förväntade livslängden för produkterna är decennier. I sina tillämpningar löser våra produkter flera krav och bidrar till hållbarare byggnader och en hälsosammare miljö.

Vad är hållbarhet hos Swisspearl

För oss innebär hållbarhet vår förmåga att svara på kortsiktiga behov utan att äventyra framtida generationers förmåga att möta sina långsiktiga behov. Det handlar om att agera "enkelfähigt" , vilket är en tysk term för att ta hänsyn till kommande generationer. I hållbarhet inkluderar vi miljö-, sociala- och styrningsaspekter (ESG) hos Swisspearl och i hela vår värdekedja.

Läs vår rapport för mer information.

Swisspearl produktsortiment och erbjudande
Swisspearl Sustainability Report 2022 PR12-01
Hållbarhetsförklaringar
Vår hållbarhetsstrategi bygger på fyra övergripande pelare. Dessa fyra pelare representerar Swisspearls ansträngningar när det gäller att skapa ett positivt klimat, ekologisk och social påverkan. Under var och en av dessa pelare har vi definierat tydliga hållbarhetsuttalanden:


SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klimat och miljö
Vårt huvudfokus i vår egen verksamhet och inköpt el är att förbättra energieffektiviteten och att ersätta fossil energi med alternativa gröna källor.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Cirkularitet
Begreppet cirkulär ekonomi är en stark aspekt av hållbar utveckling. Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomimodellen för fibercementindustrin.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Socialt ansvar
Inom denna pelare arbetar vi med sociala aspekter för att ytterligare förbättrar Swisspearls anställdas upplevelse.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Styrning
Inom denna pelare fokuserar vi på att ytterligare stärka den gemensamma Swisspearl
sätt att hantera, agera och verka.
Wenger Marco

"In June 2022 we acquired Danish fibre-cement manufacturer Cembrit. I am pleased that as a result of our efforts in the new Swisspearl, we managed to finalize our long-term sustainability goals in early 2023 as well as release this very first sustainability report for the new Swisspearl." Marco Wenger, CEO Swisspearl

Vi tänker och verkar hållbart

Som en ledande leverantör till byggbranschen anser vi att det är vårt ansvar att driva utvecklingen i rätt riktning. Vi samarbetar med industripionjärer och är engagerade i transparens och konkreta lösningar när vi arbetar tillsammans för att skapa en bättre och mer hållbar värld.

Ladda ner hållbarhetsrapporten (finns endast på engelska)