Esarfei Office Building - Swisspearl
Star Center Tacoma05 web.jpg
Swisspearl Sustainability Report

Swisspearl levererar produkter till hållbara och arkiktektoniskt intressanta byggnader över hela Europa. Information om våra hållbarhetsambitioner, aktiviteter och resultat finns i en rapport.

Hämta hållbarhetsrapporten
Översikt
Vertikal cirkulation
Esarfei Office Building | Bukarest, Rumänien
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
Vertikal cirkulation
Esarfei Office Building | Bukarest, Rumänien

BNT:s kontorsbyggnad har en bruttogolvyta på cirka 1400 kvadratmeter. Byggnaden utformades med en rumslighet som definieras av delade nivåer, som genererades av den partiella källaren, som skapades som ett resultat av det grunda grundvattnet.

Förutom de redan nämnda nödtrapporna består byggnadens vertikala cirkulation också av öppna trappor som förbinder de delade nivåerna, vilket möjliggör en rumslig kommunikation mellan våningarna och ger en bredare uppfattning av det inre utrymmet.

Fönstrens neutralitet i byggnadens övergripande utseende möjliggjordes också genom att man använde öppningar med samma mått, en meter gånger en meter. De perforerade Swisspearl-panelerna som placerats framför fönstren har också en solavskärmande funktion, vilket tillsammans med principen om ventilerade fasader som tillämpas på byggnaden spelar en viktig roll för energibesparingen.

Esarfei Office Building, Bukarest, Romania
  • PlatsBukarest, Rumänien
  • ArkitektRadu Teaca, București, Sector 2, Rum�nien
  • ÄgareBNT, Sector 3, Bucurest, Rum�nien
  • PartnerGLASS ROM IMPEX SRL, BUCURESTI, SECTOR 4, Rum�nien
  • År2017
  • FotografRadu Malașincu, București, Rum�nien
Tillbaka till översikten
Nu är du på
swisspearl.com/se/inspiration/referenser/esarfei-office-building