Sustainability - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Kde začíná udržitelnost?

Přečtěte si, co tři kolegové ze Swisspearl dělají pro udržitelnost v osobním i pracovním životě.

Podívejte se na jejich příběhy

Zpráva o udržitelnosti Swisspearl

Swisspearl a udržitelnost

Budování udržitelných projektů
Podporujeme udržitelnější výstavbu a budovy

Ve společnosti Swisspearl usilovně pracujeme na podpoře udržitelnější výstavby.

Jako jeden z předních dodavatelů ve stavebnictví považujeme za svou povinnost podporovat rozvoj správným směrem. Jsme partnery průkopníků v oboru a usilujeme o transparentnost a hmatatelná řešení, pokud jde o naše společné úsilí o zajištění lepšího a udržitelnějšího světa.

Proč musíme stavět udržitelným způsobem

Je třeba, abychom si dobře rozmysleli, jak se chováme – to platí i ve stavebnictví. Změna klimatu, úbytek biodiverzity a omezené zdroje vyžadují rychlý přechod k odpovědné a komplexní výstavbě. Tuto odpovědnost neseme všichni.

Pro společnost Swisspearl to znamená uspokojovat dnešní potřeby, aniž by to mělo negativní dopad na budoucí generace. Jde o to, abychom dnes byli o něco lepší než včera. Na těchto stránkách si můžete přečíst více o našich výrobcích a o naší práci.

_D025686
Certified Miljöbyggnad Silver Förskolan Sandslottet, Sköndal Sweden

_D025457
Už se nám toho hodně podařilo …

... ale v žádném případě nemůžeme tvrdit, že jsme dosáhli všech našich cílů. Ve společnosti Swisspearl proto nadále postupujeme krok za krokem udržitelnějším směrem. Zde je jen několik příkladů, čeho jsme v posledních letech dosáhli:

 • Environmentální prohlášení o produktu (EPD) na výrobcích Swisspearl jsou ověřena třetími stranami
 • Dodáváme stavební materiály a komponenty, které vnášejí kvalitu do budov splňujících normy DGNB, BREEAM, LEED, Nordic Swan Ecolabel a Sunda Hus
 • Naše výrobky jsou posuzovány a přijímány do databází materiálů pro udržitelnou budovu v Dánsku, Norsku, Švédsku a Nizozemsku
 • Celulózová vlákna v našem vláknocementu pocházejí z odpovědně obhospodařovaných lesů
 • Společnost Swisspearl se vždy snaží maximalizovat podíl obnovitelné elektřiny a ve většině našich závodech je nyní veškerá elektřina 100% zelená
 • Ve všech našich závodech se věnujeme odpovědnému zacházení s vodou. Všechny závody provádějí řádné čištění a dbají na dodržování místních předpisů v oblasti životního prostředí. V jednom z našich závodů se nám dokonce podařilo zavést výrobu, která nevypouští žádné odpadní vody, s výjimkou toalet a jídelny
 • Naše systémy řízení a naše práce v oblasti životního prostředí, kvality a bezpečnosti zahrnují certifikace ISO a sdílení osvědčených postupů
_D023336
Použijte výrobky Swisspearl pro celou řadu aplikací

Střechy, fasády, konstrukce a vnitřní stěny. Renovace a novostavby. Vláknocement značky Swisspearl lze použít pro všechny tyto aplikace a přispět tak k udržitelnějšímu směřování architektury a příslušných budov.

 • tenké, pevné a vhodné pro konstrukce z lehkých materiálů s nízkou uhlíkovou stopou,
 • nehořlavé, odolné proti vlhkosti, otevřené pro difúzi a odolné proti plísním a hnilobě,
 • odolné proti vodě, větru, sněhu, vysychání, slunečnímu záření, UV záření a teplotním výkyvům,
 • snadná instalace a demontáž – a tedy snadné opětovné použití nebo recyklace,
 • odolné, s dlouhou životností a prakticky bezúdržbové

Přečtěte si více o tom, jak může společnost Swisspearl podpořit váš stavební projekt bez ohledu na to, zda to má být budova s konstrukcí z lehkých, oběhových nebo biologických materiálů a připravená na klimatické změny, nebo budova ekonomicky udržitelná.

_D023318
Glavsfjordens Förskola, Årsta, Sweden
_D023296
Jak pracujeme s udržitelností

Stavební průmysl se mění

Budovy a kvalitní architektura poskytují základ pro kvalitní život. Zároveň však spotřebovávají zdroje, vyžadují energii, vypouštějí emise CO2 a produkují odpad. Stavební průmysl se proto musí s touto problematikou vypořádat novým způsobem.

 

Ve společnosti Swisspearl se každý den snažíme vyvíjet výrobky, které mohou přispět k udržitelnější výstavbě. Zároveň se snažíme snižovat vlastní uhlíkovou stopu, omezovat odpad a minimalizovat dopad výroby na životní prostředí.

Na udržitelnost se díváme ze sociálního, ekologického a ekonomického hlediska

Ve společnosti Swisspearl se na udržitelnost díváme ze sociálního, ekologického a ekonomického hlediska. To znamená, že budova musí být místem, kde se lidem dobře žije nebo bydlí, musí mít nízký dopad na životní prostředí a klima a musí být hospodárná po celou dobu svého životního cyklu.

To také znamená, že jako dodavatel musíme udělat všechno pro to, aby se výstavba ubírala ekologičtějším směrem – prostřednictvím využívání zdrojů, naší výroby a logistiky, stejně jako snahou o odpovědné provozování naší společnosti.

Nechte se inspirovat
Udržitelné stavby z vláknocementu

Chcete vidět více?

Připravili jsme pro vás přehled udržitelných budov

AGA_5766_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5767_Kastellin monitoimtalo_1408
AGA_5768_Kastellin monitoimtalo_1408
cdm_-5
cdm_-11
cdm_-14
_D023318
_D021276
_D023300
_A7R7926-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8054_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
_A7R8244-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Chloe On Madison Apartments, Seattle, Washington, USA
Zprávy a dokumentace
Zprávy a dokumentace

Dobrá rozhodnutí jsou založena na informovaném a transparentním základě. Výběr materiálů a konstrukcí vám usnadníme tím, že veškerou dokumentaci najdete na jednom místě. Více informací o našich certifikacích, environmentálních prohlášeních o výrobcích a dalších schváleních týkajících se udržitelného stavění si můžete přečíst zde.

7630-3934 web
DGNB Gold certified Tankefuld, Svendborg, Denmark
Jak vám můžeme pomoci

Naše služby

Pomůžeme vám pochopit vlastnosti vláknocementu a vybrat ideální výrobek pro váš projekt. Jsme tedy připraveni pomoci ve všech fázích procesu – od prvotní koncepce až po vlastní stavební práce.

Poradíme vám s výběrem materiálů, konstrukcí a instalací. Můžeme zkontrolovat plány a zajistit efektivní využití materiálů. Můžeme poskytnout poradenství v oblasti stavební legislativy a správné stavební praxe, uspořádat úvodní setkání s řemeslníky na staveništi a mnoho dalšího… 

Jsme vám neustále k dispozici, a když to budete potřebovat, pomůžeme vám a podpoříme vás.

Kontaktujte nás

Chcete se dozvědět více o našem zaměření na udržitelnost, o našich certifikacích nebo o tom, jak můžeme konkrétně podpořit váš stavební projekt? Napište nám na info@cz.swisspearl.com. Rádi vám pomůžeme.

Vyzkoušejte vláknocement.

Chcete se seznámit s našimi výrobky a získat vzorek materiálu?