Onze Werkwijze - Swisspearl
_A7R7446-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY_A7R7446-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY

Onze eigen focus op duurzaamheid

Het belangrijkste doel van Swisspearl is om een bijdrage te leveren aan het creëren van inspirerende, gezonde en veilige omgevingen voor mensen. We willen dit doen zonder onnodige impact op de planeet. We doen ons uiterste best om een verantwoord bedrijf te runnen met bijzondere aandacht voor:
Ecologica
Klimaat en milieu
Ecological
Circulariteit
Architecturally Inspiring
Verantwoord
MVO
Energy Efficiency
Governance
_A7R7461-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Torvbråten Skole, Asker, Norway,Nordic Swan Ecolabel
_A7R4394-HDR_HUNDVEN-CLEMENTS_PHOTOGRAPHY
Hoe wij zorg dragen voor het klimaat en het milieu

We gaan zorgvuldig om met onze grondstoffen en minimaliseren het afval van de productie

 • We werken volgens LEAN-methoden en zorgen ervoor dat best practices met alle fabrieken worden gedeeld, zodat we afval tot een minimum kunnen beperken en zoveel mogelijk kunnen recyclen in het productieproces.
 • We werken elke dag aan de ontwikkeling van onze producten en processen zodat ze minder impact hebben op het klimaat en het milieu, en zorgen er daarbij voor dat het vezelcement zijn belangrijkste eigenschappen behoudt.
 • We verbruiken veel water, maar hebben onze afhankelijkheid van drinkwater verminderd. Tegenwoordig halen we het grootste deel van ons water uit lokale rivieren en meren.
 • Al onze fabrieken werken volgens ISO 9001-kwaliteitsmanagementsystemen.

Wij zorgen goed voor het milieu

 • We werken systematisch en nauwgezet en houden rekening met een uitgebreide reeks milieukwesties. De meeste van onze fabrieken zijn ISO 14001-gecertificeerd en ze voldoen allemaal aan de lokale wetgeving en milieuvoorschriften.
 • Bij onze fabrieken komt geen stof vrij en ze veroorzaken geen problemen met andere emissies. Cement en andere droge materialen worden opgeslagen en vervoerd in gesloten systemen. Snij- en andere machinale bewerkingsprocessen worden ook in gesloten systemen uitgevoerd.
 • We gebruiken het grootste deel van ons water steeds opnieuw, zodat de hoeveelheid afvalwater extreem beperkt is, en in sommige fabrieken zelfs nul. Het resterende afvalwater wordt ter plaatse behandeld, zodat we alleen afvalwater lozen dat in een gewone gemeentelijke zuiveringsinstallatie kan worden verwerkt.
 • De cellulose die Swisspearl voor zijn producten gebruikt, is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen met een gecertificeerde bewakingsketen.
Swisspearl-Lohja-Plant
Swisspearl plant, Lohja, Finland
Wist je dat?

In onze fabriek in Finland produceren we al 20 jaar zonder enig afvalwater te hoeven lozen. Al het water wordt beheerd in gesloten processen, waarbij het enige afvalwater afkomstig is van de kantine en de kleedkamers voor het personeel.

We besparen energie en werken hard om onze ecologische voetafdruk te verkleinen

 • We verbeteren voortdurend gebouwen, machines en processen om energie te besparen en onze ecologische voetafdruk te verkleinen.
 • Onze primaire focus ligt op het verminderen van het gebruik van fossiele energie, die we vervangen door energie uit hernieuwbare bronnen.
 • De meeste van onze fabrieken draaien tegenwoordig op 100% groene stroom.
 • In sommige fabrieken hebben we geëxperimenteerd met elektriciteit uit zonnepanelen op het dak van de fabriek, en we willen deze aanpak verder ontwikkelen
 • Onze fabrieken bevinden zich dicht bij de grondstoffen die we gebruiken, waardoor we minder transport nodig hebben.
 • Waar mogelijk gebruiken we het Europese spoorwegennet om afgewerkte goederen naar ons distributiemagazijn in Vojens te vervoeren.
 • We werken nauw samen met leveranciers en onderzoekers om nieuwe producten te ontwikkelen en grondstoffen met een lagere ecologische voetafdruk te vinden.

Wij zorgen ervoor dat onze producten een lange levensduur hebben

 • Het is het beste voor zowel het klimaat als het milieu als we duurzame gebouwen neerzetten die kunnen worden aangepast aan toekomstige behoeften. Daarom zorgen we ervoor dat onze producten van hoge kwaliteit zijn, zodat ze een lange levensduur hebben en minimaal onderhoud vereisen.
 • Al onze fabrieken werken volgens ISO 9001-kwaliteitsmanagementsystemen.
182090
Wist je dat?

Wekelijks rijdt er een 600 meter lange Swisspearl-trein van onze fabrieken in Centraal-Europa tot Vojens in Denemarken. Elke levering komt overeen met 60 vrachtwagens die niet meer over de Europese wegen rijden.

Hoe we werken met circulariteit

We moeten wennen aan het idee om vervallen gebouwen te zien als bronnen vol bouwmaterialen die kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Met andere woorden: afval te beschouwen als grondstof. Daarom zijn alle Swisspearl-producten ontworpen met circulariteit in het achterhoofd zodat deze steeds opnieuw kunnen worden gebruikt. In hun oorspronkelijke vorm, of bijgesneden of verpulverd tot nieuwe grondstoffen.

Dit doen we ook in onze fabrieken, waar we al het afval verzamelen. Een groot deel van dit afval kan worden hergebruikt in ons eigen productieproces en we blijven experimenteren om het aandeel te vergroten.

Het vezelcement dat tegenwoordig wordt geproduceerd, bevat geen schadelijke chemicaliën, oppervlaktebehandelingen of andere schadelijke stoffen. Kijken welke mogelijkheden het recyclen van vezelcement in de toekomst biedt, is daarom een logische stap – precies wat wij doen. Onze ontwikkelingsafdeling werkt hard aan het vinden van nieuwe mogelijkheden in wat we 'Van afval naar grondstof' noemen.

_D021276
Glavsfjordens Förskola, Årsta, Sweden
Hoe wij voor zorg dragen voor de mensen

De producten van Swisspearl zijn gezond en veilig in gebruik, zowel tijdens het productieproces als op de bouwplaats en in het afgewerkte gebouw.

 • We voldoen aan alle lokale voorschriften met betrekking tot de werkomgeving.
 • Al onze fabrieken werken met gekwalificeerde werkomgevingsprogramma's om de gezondheid en veiligheid van onze medewerkers te waarborgen. Het merendeel is ISO 45001-gecertificeerd en biedt de basis voor het delen van best practices.
 • We hebben uitgebreide instructies voor vakmensen, zodat zij onze producten veilig en correct installeren. Bij grote opdrachten geven wij u ter plaatse graag advies over het juiste gebruik van de producten.
 • Voor producten die gewoonlijk in vloeibare vorm worden verwerkt, hebben we gerelateerde veiligheidsdocumentatie.
 • Tot slot hebben al onze producten voor binnengebruik een M1-certificering, wat betekent dat ze voldoen aan lage productemissie-eisen.
142440_N3
Chloe on Madison, Seattle, USA
142440_N4
142440_N2
Onze verantwoordelijkheden
Hoe wij een verantwoord bedrijf runnen

Als het gaat om governance en bedrijfsontwikkeling, zien we duurzaamheid als een cruciale indicator. We integreren duurzaamheid in alle processen en ontwikkelen onze producten voortdurend om ze nog klimaat- en milieuvriendelijker te maken.

We meten onszelf aan de hand van internationale normen zoals BKG, UNGC, SASB en UNSDG

We erkennen een aantal internationale milieunormen en gebruiken ze om onze impact op de wereld te kaderen en te beoordelen, en om de manier waarop we onze activiteiten uitvoeren te meten.

 We nemen verantwoordelijkheid voor onze ecologische voetafdruk, zowel wat betreft onze directe als indirecte impact

We berekenen onze ecologische voetafdruk op basis van het Greenhouse Gas Protocol(oftewel het broeikasgas-protocol of BKG-protocol) en berekenen onze emissies in Scope 1, 2 en 3. We meten onze prestaties ook aan de hand van een aantal andere parameters op het gebied van milieu, klimaat en hulpbronnen.

We kijken in een breder perspectief naar duurzaamheid

We rapporteren over onze eigen prestaties op basis van een ESG-benchmark, wat betekent dat we milieu, mensen en gedrag meenemen in de rapportage.

We stellen eisen aan onze leveranciers en zakenpartners

Als verantwoordelijke onderneming willen we er zeker van zijn dat onze leveranciers en zakenpartners ook duurzame bedrijven runnen, en daarom screenen we onze leveranciers, voeren we audits uit en gaan we verschillende samenwerkingsverbanden aan.

 We doen wat we zeggen, en zeggen wat we doen

In ons jaarlijkse duurzaamheidsrapport geven we een overzicht van onze ambities, richtlijnen en resultaten met betrekking tot duurzaamheid.

Swisspearl duurzaamheidsrapport

Swisspearl levert producten voor duurzame en unieke architectonische gebouwen. Lees hier ons nieuwe duurzaamheidsrapport en leer meer over onze ambities, activiteiten en resultaten op het gebied van duurzaamheid. 

Star Center Tacoma04
Wist je dat?

Swisspearl heeft een eigen klokkenluidersregeling, waarbij medewerkers en zakenpartners anoniem kunnen rapporteren over non-conformiteiten of regels die niet werden nageleefd. Zo kunnen we deze problemen in de onderneming snel aanpakken.