Whistleblowing - Swisspearl
Green Line House, Warmia, PolenGreen Line House, Warmia, Polen

Swisspearl Klokkenluider

Klokkenluidersprogramma

Bij Swisspearl zijn we toegewijd aan de hoogste ethische normen van professioneel gedrag en aan het uitvoeren van onze activiteiten met verantwoordelijkheid en integriteit.

Het doel van het Swisspearl Group klokkenluidersprogramma's is om werknemers en andere partijen die een professionele relatie hebben met de Swisspearl Group in staat te stellen hun zorgen met vertrouwen aan te kaarten bij een onafhankelijke partij wanneer zij redelijke vermoedens hebben van schendingen van internationaal of nationaal recht op specifieke gebieden, of andere ernstige inbreuken vermoeden in gevallen die door een afzonderlijke lidstaat worden omschreven als uitbreidingen op de Europese richtlijn.

Klokkenluidersbeleid

Hier vind u een link naar ons klokkenluidersbeleid dat bedoeld is om u in detail te informeren over de breedte van de klokkenluidersregeling van Swisspearl, de meldingsprocedure, de behandeling van meldingen en over uw rechten op de bescherming van klokkenluiders en op de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens.

You are currently on:
swisspearl.com/nl-nl/swisspearl-klokkenluider