Tartu University Hospital Extension - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
Två lådor staplade till ett loft
Tartu University Hospital Extension | Tartu, Estonia

Tillbyggnaden av Tartu universitetssjukhus inkluderar tre nya utökningsbara enheter för sjukhuskomplexet, som bygges under flera decennier. Två nya enheter, barnsjukhuset och en mottagning för öppenvårdskirurgi, ryms i klinikens tillbyggnad.

De olika byggnaderna planerades och byggdes under olika tidsepoker och visar prov på många olika arkitekturstilar och material. Projektet är en fortsättning på tidigare försök att kombinera befintliga arkitektoniska element och skapa en harmonisk helhet. Tillbyggnaden har ett högt atrium med tre olika rumsvolymer mellan de två så kallade “tornen”. Ett av de primära koncepten var att skapa ett långt galleri på byggnadens baksida för att underlätta logistiken för hela sjukhuskomplexet. Strålbehandlingsavdelningens linjäracceleratorer är belägna på källargolvet under atriet. All personalcirkulation, samt sjukhusets materialflöde, sker via en ny “intern gata” mellan två åtta våningar höga flyglar.

Tartu University Hospital Extension, Tartu, Estonia
  • PlatsTartu, Estonia
  • ArkitektAW2 Architects, Helsinki, Finland
  • ÄgareTartu University Hospital, Tartu, Estonia
  • ByggentreprenörASTLANDA EHITUS, Tallinn, Estonia
  • År2016
  • FotografMeraner & Hauser OHG/SNC, Bozen, Italien
Tillbaka till översikten

Välj flera referenser och skapa din egen lookbook för nedladdning.

Din lookbook för nedladdning (0)

Din lookbook du skapar själv