Architektonické reference Swisspearl - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Kde začíná udržitelnost?

Přečtěte si, co tři kolegové ze Swisspearl dělají pro udržitelnost v osobním i pracovním životě.

Podívejte se na jejich příběhy
Reference
House Kollund, Kollund, Denmark
House Kollund | Kollund, Denmark
House Kollund | Kollund, Denmark
Children Clinical University Hospital, Riga, Latvia
Children Clinical University Hospital | Riga, Lotyšsko
Children Clinical University Hospital | Riga, Lotyšsko

Rehabilitační klinika v Rize je součástí dětské klinické univerzitní nemocnice, která je největší dětskou zdravotnickou institucí v Lotyšsku. Čtyřpodlažní zděná budova, postavená v roce 1910, byla přizpůsobena novým funkcím, rozšířena o jednopodlažní objem, přístavbu schodiště a novou výtahovou šachtu. K harmonizaci se stávající budovou a okolním prostředím byla přístavba kliniky obložena vláknocementovými panely. O volbě produktů Swisspearl rozhodla kvalita, estetika a všestrannost. Tmavě šedá barva kontrastuje s okrovým zdivem. Horní část obkladů je perforovaná, čímž vytváří různé textury a opticky odděluje objem střechy.

Tampografia, Portugal
Tampografia | Nogueira, Portugalsko
Tampografia | Nogueira, Portugalsko

Kancelářskou budovu Tampografia naleznete v Nogueira da Maia na okraji Porta. Stavba je součástí realizace strategického urbanistického plánu, zaměřeného na zajištění optimálních podmínek firmám a podnikatelům. Cílem bylo začlenění budovy do okolního rezidenčního prostředí při respektování měřítka a architektury. V rámci zamezení vzniku masivní a těžké hmoty bylo klíčovým zadáním navržení fasády působící dojmem dynamického pohybu se světly a stíny, s pozitivními a negativními formami. Kontrasty zmenšují měřítko budovy a maskují její funkční charakter. Lineární fasády narušují velkoformátové otvory, jejichž ostění s různými úhly podporuje průnik světla do vnitřních prostor. Hned v počátku procesu navrhování nadefinovala společnost Dgrau pro vnější obložení panely Swisspearl. Při porovnání obkladů Swisspearl s obdobnými materiály si architekti uvědomili významné výhody v podobě kvality, barevné škály, nenáročné údržby a trvanlivosti materiálu. Použití dvou odstínů šedé (světlejší na stěnách fasády a tmavší na šikmém obložení oken) zvýrazňuje stavební otvory a vytváří pocit hloubky a kontrastu na lineárních fasádách.

Morand Vaucouleurs
Morand Vaucouleurs | Paříž, Francie
Morand Vaucouleurs | Paříž, Francie

Šestipodlažní rezidenční projekt společnosti Croixmariebourdon se nachází na rozlehlém podlouhlém pozemku, jenž spojuje dvě úzké rezidenční ulice v centru Paříže. V rámci modernizace budovy navrhla společnost Croixmariebourdon Architects také vnější izolaci fasád, které jsou obloženy maloformátovými cementovláknitými panely Swisspearl, upravenými jako překrývající se šindel. Malý formát je neobvyklou a zajímavou aplikací obkladů Swisspearl. Drobné obklady Swisspearl ve třech velikostech a tvarech vytvářejí na fasádách rytmický vzor a živou strukturu připomínající pleteninu. Vnější rámování stavebních otvorů je z PVC s povrchovou úpravou akrylovou pryskyřicí. K vytvoření efektu barevných střípků je každé okno ve fasádě opatřeno barevnou, vysoce účinnou protisluneční žaluzii v červené, růžové, žluté, fialové nebo tyrkysové barvě.

Botanic Gardens, Denver, Colorado, USA
Botanic Gardens | Denver, Colorado, USA
Botanic Gardens | Denver, Colorado, USA

Denverská botanická zahrada je institucí s dlouhou tradicí zadávání zakázek na špičkovou architekturu. V červenci roku 2013 vedení oslovilo vybrané architektonické kanceláře, aby předložily návrhy na „přírodovědnou pyramidu“. Nová stavba měla poskytnout výstavní prostory pro konzervační a výzkumné úsilí instituce a zdůraznit tak širší poslání zahrady jakožto vědeckovýzkumné stanice.

Autoři vítězného návrhu z architektonické kanceláře BURKETTDESIGN měli za úkol navrhnout průhlednou pyramidu v souladu s podmínkami zadání soutěže. Inspirovali se přitom geologickými procesy utvářejícími členité skalní útvary na nedalekých horských hřebenech. Podobně je tomu i s obvodovým pláštěm stavby, jehož koncept vychází z biologické metafory a obsahuje téměř 500 tmavě šedých šestiúhelníkových panelů Swisspearl uspořádaných do vzoru včelí plástve, proložených třiceti fotovoltaickými panely a mnoha okny a stropními světlíky.

On Clark, Christchurch, New Zealand
On Clark | Christchurch, Nový Zéland
On Clark | Christchurch, Nový Zéland

Při plánování letního domu v Christchurch byl kladen důraz na pohodlí a světlo v každodenním životě. Dům se nachází v záplavové oblasti a bylo jej tedy nutné vyvýšit nad úroveň terénu. Propojení s uliční frontou umožňuje interakci se sousedy či kolemjdoucími a zároveň zachovává pocit bezpečí. Vnější materiály byly zvoleny pro jejich nenáročnost na údržbu a odolnost v nepříznivém pobřežním prostředí. Mezi tyto materiály patří prefabrikované panely Swisspearl ve stříbřitě šedé barvě, tepelně modifikované předsazené provětrávané panely, cedrové zavětrovací desky a ocelový střešní plášť s povrchovou úpravou. Panely Swisspearl jsou prefabrikované a dřevěné podlahové kazety i stěnové a střešní panely se vyrábějí mimo staveniště. Celková doba výstavby se tak zkrátila na pouhých šest měsíců.

Beckwith Boathouse, Iowa City, Iowa, USA
Beckwith Boathouse | Iowa City, Iowa, USA
Beckwith Boathouse | Iowa City, Iowa, USA

Univerzita v Iowě pověřila místní společnost Neumann Monson Architects návrhem nové loděnice pro ženský veslařský tým. Umístění ve strategickém bodě zákrutu řeky Iowa propůjčuje stavbě vyhlídkový bod, z něhož lze pozorovat lodě rychle brázdící hladinu řeky vlevo i vpravo proti proudu řeky.

Kystens Hus, Tromso, Norwegen
Kystens Hus | Tromsø, Norsko
Kystens Hus | Tromsø, Norsko

Kystens Hus – pobřežní centrum mořských plodů v severním Norsku v centru města Tromsø je stěžejní budovou představující rybářský průmysl v zemi. Primárním účelem stavby sloužící jako informační a obchodní centrum v oblasti rybolovu, výzkumu, vývoje a cestovního ruchu, je prezentovat kulturní tradici města a širšího pobřežního regionu, jeho přírodní bohatství a ekonomický potenciál. Propustné, plně prosklené přízemí je koncipováno jako rozšíření veřejného prostoru. Horní část centra s kancelářskými prostory je obložena mnohotvárným pláštěm, připomínajícím skalní útvary lemující severní norské pobřeží.

Tula House, QuadraIsland, Kanada
Tula House | Quadra Island, Britská Kolumbie, Kanada
Tula House | Quadra Island, Britská Kolumbie, Kanada

Na divokém pobřeží kanadského ostrova Quadra vznikl zásluhou společnosti Patkau Architects výjimečný rodinný dům, jenž zapadá do přírodního prostředí ostrova a zároveň dokonale představuje jeho drsnou krásu. Jako inspirace pro pečlivě navržené rozvržení a tvar stavby posloužilo moře se střídavými cykly přílivů a odlivů.

Beachside House, Westport, Connecticut, USA
Beachside House | Westport, Connecticut, USA
Beachside House | Westport, Connecticut, USA

Jak už název napovídá, dům Beachside stojí na pobřeží s výhledem na průliv Long Island Sound, jenž odděluje stát Connecticut od newyorského Long Islandu. Dům stojí v sousedství budovy Red Barn – menší „přístavby“ s uměleckým ateliérem a ubytováním, navržené společností Ferris and Partners (představena v bulletinu Swisspearl Architecture č. 27). Pan Roger Ferris prohlásil, že panely Swisspearl pokrývající stěny a střechu původní budovy mu umožnily vytvořit abstrakci „té nejlepší červené stodoly.“ Není důležité, zda si toho byl klient projektu Beachside Red Barn hned vědom či nikoli, neboť architekt se přiklonil k podobnému přístupu i u novějšího domu a pokusil se o abstrakci novoanglické lidové architektury v podobě štítových forem, krytých světlými vláknocementovými panely. Namísto odvážného architektonického vyjádření připomínajícího zemědělskou slovesnost připomíná budova Beachside svým poměrně tlumeným ztvárněním a uvolněným půdorysem domy z Kellyho knihy, anebo statek nacházející se v těsné blízkosti stodoly. Stavbu Beachside tvoří čtyři štítové objemy se zinkovými střechami a kratší prosklené chodby s plochou střechou, které je propojují. Hlavní přístup k domu ze severní strany nás přivádí k dvoupatrovému prosklenému vstupu a průhledům do silné vnitřní stěny s děrovanými otvory bez skla, jež odpovídají abstrahovaným tradičním oknům vsazeným do štítových objemů.

Elementary School Kajzerica, Zagreb, Kroatien
Elementary School Kajzerica | Záhřeb, Chorvatsko
Elementary School Kajzerica | Záhřeb, Chorvatsko

Rozsáhlý vzdělávací komplex v chorvatském Záhřebu je rozdělen do tří funkčních celků, uspořádaných podél lineární osy. Školu v centru objektu tvoří tři paralelní třípodlažní budovy doplněné nižší budovou jeslí a mateřské školy na západě a částečně podpovrchovou tělocvičnou na východě.

Corona Del Mar High School, NewportBeach, California, USA
Corona del Mar High School | New Port Beach, Kalifornie, USA
Corona del Mar High School | New Port Beach, Kalifornie, USA

V rámci nedílné součásti komplexní strategie udržitelnosti s cílem dosáhnout certifikace programu LEED Gold navrhli architekti fasádu s dešťovou clonou obloženou panely Swisspearl, jež zlepší energetickou bilanci budovy a pomůže minimalizovat dlouhodobé náklady na údržbu.

Parish Church Of The Celestial Queen, Budapest, Ungarn
Parish Church of the Celestial Queen | Budapešť, Maďarsko
Parish Church of the Celestial Queen | Budapešť, Maďarsko

V rámci projektu byla pečlivě zrestaurována zchátralá historická budova, která nyní plní tradiční funkci fary s ubytováním kněze, učebnou k výuce náboženství, knihovnou, společenským sálem a ubytováním pro návštěvy. Architekti ze studia 4plusz navrhli novou a rozhodně moderní stavbu, jež spojuje dvě boční křídla stávající budovy ve tvaru písmene U a rozděluje prostor zahrady na dvě samostatná nádvoří. Průhledná přízemní plocha přístavby je oboustranně prosklená, nabízí prostor pro společenské akce a otevírá průhled z recepce do zadní zahrady.

TagusGas_Lissabon_PT_Photo_12.jpg
Tagus Gas | Lisabon, Portugalsko
Tagus Gas | Lisabon, Portugalsko

Základním prvkem zvolené strategie udržitelnosti budovy je její obvodový plášť, jenž pamatuje na celý její životní cyklus – od výroby a výstavby až po využívání a následné zužitkování. Fasádní systém charakterizuje rozsáhlé vysoce výkonné prosklení, které je zakryto perforovaným pláštěm z udržitelně vyráběných a recyklovatelných panelů Swisspearl. Opláštění poseté nesčetnými kruhovými otvory napomáhá minimalizovat spotřebu energie budovy propouštěním dostatku přirozeného světla. K dispozici je rovněž spousta ručně ovládaných oken pro přirozené větrání interiérů, zlepšení kvality vzduchu, zajištění komfortu a výrazného omezení výdajů na provoz klimatizačních jednotek. Kromě praktických výhod plní děrovaný obklad i významnou estetickou funkci. Přes den působí perforace nenápadně, avšak při plném osvětlení interiéru zprostředkuje působivou podívanou a dodává fasádám zářivý, téměř dematerializující efekt. Vzor perforace navíc představuje logo společnosti a propaguje tak firemní značku směrem k nedaleké dálnici A1, jež spojuje Lisabon a Porto – dvě nejlidnatější města v zemi.

Forbes, Annapolis, MD, US
Forbes Office Building | Annapolis, Maryland, USA
Forbes Office Building | Annapolis, Maryland, USA

107 Forbes je nová kancelářská budova s jedním nájemcem, postavená v prominentní lokalitě Rowe Boulevard u brány do historického centra města a čtvrti West Annapolis. Nová stavba nahrazuje skupinu komerčních budov podél Rowe Boulevard. Podmínkou získání povolení k realizaci byl požadavek na zachování stávajícího půdorysu, obdobného objemu, výšky a podlahové plochy. Fasádu přízemí tvoří dřevěné obložení se sklem a horní patro bylo vyřešeno tenkými vodorovnými pásy překrývajících se šedých panelů Swisspearl. Rozměrná okna propouštějí do interiéru dostatek světla. Horní podlaží sevpodélně klene nad spodním a vytváří dojem vznášejícího se hranolu.

Sommerhus, Solviken, Sweden
Sommerhus | Mölle, Švédsko
Sommerhus | Mölle, Švédsko

Inspirací barevné palety domu byly přírodní barvy okolí. Vláknocementové panely Swisspearl, balkonové zábradlí a viditelné části nosné konstrukce jsou provedeny v tlumených šedozelených odstínech. Dřevěné obložení fasády ze dřeva Accoya propůjčuje plochám teplý přírodní odstín a hliníkové rámy dveří či oken kryje černé práškové lakování. Kombinace vláknocementových desek na vnějším plášti a dřevěného obkladu na vnitřních plochách propůjčuje fasádě živý efekt. Panely Swisspearl byly zvoleny pro svůj estetický vzhled a odolnost v dlouhých a vlhkých zimách. Panely jsou děleny do dlouhých svislých formátů upevněných na perforovaný ocelový profil o rozměrech 25×120 cm.

Vyberte několik referencí a navrhněte si svůj individuální lookbook ke stažení

Váš individuální lookbook ke stažení (0)

Váš osobní lookbook
Vyberte barvu
Vyberte region
Vyberte typ budovy
Vyberte barevnou řadu