Whistleblowing - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Hvor begynner bærekraft?

Se hva tre kollegaer fra Swisspearl gjør for å fremme bærekraft både i privatlivet og på jobb.

 

Se deres historie
Rapporteringssystem for varsling

Swisspearl Whistleblowing

Hos Swisspearl er vi forpliktet etter de høyeste etiske standarder for forretningsadferd til å drive forretning på en ansvarlig måte og med integritet.

Her finner du en lenke til vårt rapporteringssystem for varsling.

Formålet med Swisspearl-gruppens varslerordning er å muliggjøre at ansatte og andre parter med arbeidsforhold til Swisspearl-gruppen kan rapportere sine bekymringer konfidensielt til en uavhengig part, der det er rimelig mistanke om brudd på internasjonal- eller nasjonal lovgivning innen spesifikke områder og andre alvorlige brudd i saker som er definert som utvidelser av en separat medlemsstat i nasjonale varslerordninger innen områder eller handlinger som ikke er dekket av direktivet

Whistleblower Policy

Her finner du også en lenke: Swisspearl Whistleblowing Policy by SwisspearlGroup til vår varslingspolicy som er ment for å informere deg i detalj om omfanget av Swisspearl sin varslingsordningen, rapporteringsprosedyre, håndtering av rapporter samt om dine rettigheter til beskyttelse av varslere og beskyttelse av personer med hensyn til behandling av personopplysninger og om behandlingen av slike data.