Swisspearl Whistleblowing - Swisspearl

Trauksmes cēlājs

Ziņošanas sistēma

Swisspearl esam apņēmušies ievērot augstākos ētikas standartus attiecībā uz uzņēmējdarbību un veikt uzņēmējdarbību atbildīgi un godprātīgi.

Swisspearl Trauksmes cēlāja sistēmā visi darbinieki visās Swisspearl Group juridiskajās vienībās, kā arī organizācijas, kas ir darba attiecībās ar Swisspearl Group, var konfidenciāli ziņot neatkarīgai struktūrai par savām bažām, ja ir pamatotas aizdomas par starptautisku vai nacionālu tiesību aktu pārkāpumiem dažādās jomās, kā arī citiem nopietniem pārkāpumiem gadījumos,  ko atseviškās dalībvalstis ir definējušas kā papildus nosacījumus savās trauksmes celšanas sistēmās attiecībā uz jomām vai darbībām, kas nav atrunātas Direktīvā. 

Trauksmes celšanas vadlīnijas

Jūs varat arī lejupielādēt mūsu trauksmes celšanas vadlīnijas, kuru mērķis ir detalizēti informēt jūs par Swisspearl Trauksmes celšanas kārtību, ziņošanas procedūru, ziņojumu apstrādi, kā arī par jūsu tiesībām trauksmes cēlēju un fizisko personu aizsardzības jomā, saistībā ar personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.