Whistleblowing - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Kje se začne trajnost?

Preberite, kaj počnejo trije sodelavci Swisspearla za spodbujanje trajnosti v svojem osebnem življenju in v podjetju.

Odkrijte njihove zgodbe

Poročanje o nepravilnostih

Sistem za poročanje o nepravilnostih družbe

V družbi Swisspearl smo zavezani najvišjim etičnim standardom poslovanja ter odgovornemu in poštenemu poslovanju.

Namen sheme poročanja o nepravilnostih skupine Swisspearl je omogočiti zaposlenim in drugim osebam, ki so v delovnem razmerju s skupino Swisspearl, da svoje pomisleke zaupno sporočijo neodvisni osebi, kadar obstaja utemeljen sum kršitev mednarodne ali nacionalne zakonodaje na določenih področjih ter drugih resnih kršitvah v primerih, ki jih je kot razširitve opredelila posamezna država članica v nacionalnih shemah poročanja o nepravilnostih na področjih ali pri dejanjih, ki jih direktiva ne zajema.

Politika sistema za poročanje o nepravilnostih

Tukaj najdete tudi povezavo do naše Politike poročanja o nepravilnostih, katere namen je, da vas podrobno seznani s področjem uporabe sheme poročanja o nepravilnostih v družbi Swisspearl, postopkom prijave, obravnavo prijav ter vašimi pravicami glede zaščite prijaviteljev nepravilnosti in zaščite fizičnih oseb v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in prostim pretokom teh podatkov.