Swisspearl Whistleblowing - Swisspearl
Green Line House, Warmia, PolenGreen Line House, Warmia, Polen

Swisspearl Whistleblowing

System Raportowania

W Swisspearl zobowiązujemy się do przestrzegania najwyższych standardów etycznych postępowania biznesowego i prowadzenia działalności w sposób odpowiedzialny i uczciwy.

Celem programu sygnalistów Swisspearl Group jest umożliwienie pracownikom i innym stronom pozostającym w stosunku pracy z Swisspearl Group, zgłoszenia swoich obaw w sposób poufny niezależnej stronie, w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie naruszenia przepisów międzynarodowych lub krajowych w określonych obszarach i innych poważnych naruszeń w przypadkach, które zostały określone jako rozszerzenie przez odrębne państwo członkowskie krajowych systemów sygnalistów w obszarach lub działaniach nieobjętych Dyrektywą.

Polityka Sygnalistów

Możesz pobrać naszą Politykę sygnalistów, która ma na celu szczegółowe poinformowanie o zakresie systemu zgłaszania nieprawidłowości Swisspearl, procedurze zgłaszania, obsługi zgłoszeń oraz o prawach w zakresie ochrony sygnalistów i ochrony przyrody oraz osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ich przepływem.

Aktualnie znajdujesz się na:
swisspearl.com/pl/swisspearl-whistleblowing