Whistleblowing - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Rapporteringssystem

Whistleblowing-systemet

På Swisspearl är vi åtagna att sträva efter högsta etiska standard för affärsuppförande och att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt och med integritet.

Syftet med Swisspearl Groups whistleblower-system är att göra det möjligt för anställda och andra parter med arbetsrelationer till Swisspearl Group, att i förtroende rapportera sin oro till en oberoende part, där det finns skälig misstanke om brott mot internationell eller nationell lagstiftning inom specifika områden och andra allvarliga överträdelser i fall som har definierats som förlängningar av en separat medlemsstat i de nationella whistleblower-systemen inom områden eller handlingar som inte omfattas av direktivet.

Whistleblower Policy

Här hittar du också en länk till vår Whistleblower Policy som är avsedd att informera dig i detalj om omfattningen av Swisspearl Whistleblowing-systemet, rapporteringsförfarande, hantering av rapporter samt om dina rättigheter till skydd av whistleblowers och om skydd av fysiska personer med avseende på behandlingen av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.