Swisspearl Group AG – Polityka prywatności - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Gdzie zaczyna się zrównoważony rozwój?

Dowiedz się, co trzej pracownicy Swisspearl robią, aby promować zrównoważony rozwój w życiu osobistym i w firmie.

Odkryj ich historie
Swisspearl Group AG

Polityka prywatności

W globalnej działalności Swisspearl Group AG oraz jego podmioty stowarzyszone i spółki zależne zbierają i wykorzystują dane osobowe. Spółki Swisspearl, które wykorzystują Państwa dane, są ich administratorami. Swisspearl jest przedstawicielem wszystkich spółek Swisspearl. Celem uzyskania informacji na temat podmiotu Swisspearl, który jest odpowiedzialny za zbieranie i przetwarzanie danych w Państwa kraju, proszę skorzystać z poniższych danych kontaktowych (Jak się z nami skontaktować?). 

Strona internetowa jest własnością i jest zarządzana przez Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Switzerland ("Swisspearl" lub "my").

Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe, po których pozostawiają Państwo ślad lub które Państwo podają, gdy odwiedzają naszą stronę internetową („Strona”) i korzystają na niej z różnych usług lub Państwa danych jako osoby kontaktowej zatrudnioneju klienta, dostawcy lub partnera kooperacyjnego, z którym zawarliśmy lub zawrzemy umowę.

1. Gromadzenie danych osobowych

Strona Swisspearl jest administratorem danych osobowych gromadzonych przez Stronę. Zawsze są Państwo informowani, przed pobraniem Państwa danych osobowych. Gromadzone przez nas dane osobowe mogą obejmować np. Państwa imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i podobne dane identyfikacyjne, a także informacje o Państwa adresie IP, branży lub obszarze działalności, zainteresowaniach itp.

Państwa dane osobowe będą gromadzone w co najmniej jednym z poniższych przypadków:

 • odwiedzania i przeglądania strony
 • zapisywania się, aby otrzymywać newsletter Swisspearl
 • komunikowania się z Swisspearl
 • korzystania z innych funkcji i usług Swisspearl
 • zamawiania próbek
 • wypełniania formularzy zgłoszeniowych Swisspearl

Osoba kontaktowa

Przetwarzamy również Państwa dane jako osoby kontaktowej zatrudnionej u klienta, dostawcy lub innego partnera, Państwa dane osobowe są przetwarzanie podczas komunikacji z nami m.in. za pośrednictwem poczty elektronicznej na podstawie umowy ze spółką, w której są Państwo zatrudnieni lub w związku z zawarciem lub rozwiązaniem umowy ze spółką, w której są Państwo zatrudnieni. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe jako osoby kontaktowej zatrudnionej u potencjalnego lub istniejącego klienta, jeżeli sprzedajemy nasze produkty. Przetwarzamy zwykłe dane osobowe o Państwa firmie, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, stanowisko w firmie, identyfikator klienta itp.

2. Cel i podstawa prawna

Strona 

Swisspearl ogranicza przetwarzanie danych osobowych do przypadków, w których przetwarzanie jest niezbędne do określonego celu.

Dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane w następujących celach:

 • Marketing promocyjny ogólnie
 • Wypełnianie wniosków otrzymanych od Państwa
 • Zapewnienie obsługi klienta i komunikacji
 • Rozwój produktów i usług
 • Statystyki i analizy

W niektórych przypadkach przetwarzanie będzie konieczne, aby spełnić Państwa żądania. Ponadto podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzeniu działań marketingowych oraz opracowywaniu i ocenie naszych produktów i usług, jak również prowadzeniu statystyk.

Zwracamy uwagę, że Swisspearl będzie wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu przesyłania informacji o produktach, newsletterów i innych materiałów marketingowych przez pocztę e-mail, jeżeli wyrazili na to Państwo uprzednio zgodę, chyba że obowiązujące przepisy zezwalają nam na kontaktowanie się z Państwem bez takiej zgody.

W przypadku wszystkich witryn Swisspearl  korzystamy z rozwiązania do śledzenia adresów IP od zewnętrznego dostawcy. Ten moduł śledzący IP informuje nas, z jaką firmą powiązany jest Twój adres IP. Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia statystyk dotyczących firm, które odwiedzają naszą stronę internetową. Nasz dział marketingu może również wykorzystać te informacje do nawiązania kontaktu telefonicznego z powiązaną firmą. Jeśli Twój adres IP jest powiązany z Tobą jako osobą prywatną, nie otrzymamy Twoich danych osobowych ani nie skontaktujemy się z Tobą telefonicznie.

Swisspearl  prowadzi statystyki, które ze stron nasi użytkownicy odwiedzają oraz jakie produkty i usługi preferują, w tym dotyczące innych wyborów. Dane te nie obejmują danych osobowych.Wykorzystując zebrane dane Swisspearl buduje wiedzę na temat korzystania ze Strony. Informacje służą do jej ulepszania. Wykorzystujemy jednak dane dotyczące nawigacji wszystkich naszych użytkowników, aby móc zrozumieć, w jaki sposób nasi użytkownicy jako cała grupa korzystają ze Strony i na tej podstawie staramy się ulepszać zarówno Stronę, jak i nasze usługi cyfrowe ogólnie. Nie możemy zobaczyć, skąd Państwo trafili lub dokąd następnie przechodzą w Internecie, po opuszczeniu naszej Strony. Ponadto zbieramy informacje o tym, które produkty preferują nasi użytkownicy jako cała grupa. Informacje te są również wykorzystywane do ulepszania Strony.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest to, że w naszej ocenie nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów.Odnosimy się do art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych („RODO”). Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie osobom zainteresowanym naszą firmą dobrych doświadczeń przy odwiedzania Strony. Ponadto podstawą prawną przetwarzania w związku z przesyłaniem materiałów marketingowych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wyraźna zgoda. Odwołujemy się do art. 1 lit. a RODO.

Osoba kontaktowa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych wobec Państwa pracodawcy, por. art. 6 ust. 1 lit. b). Państwa dane osobowe przetwarzane są również w celu marketingu bezpośredniego naszych produktów. Podstawą prawną takiego przetwarzania Państwa danych osobowych jest nasza ocena, że nasze uzasadnione interesy są nadrzędne wobec Państwa interesów, por. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nasze uzasadnione interesy obejmują wypełnianie naszych zobowiązań umownych, utrzymywanie i wzmacnianie relacji z klientami, wystawianie faktur za usługi świadczone przez Państwa firmę wobec Swisspearl  lub odwrotnie, komunikowanie się z Państwem w przypadku jakichkolwiek pytań związanych z naszymi usługami lub odwrotnie, marketing bezpośredni naszych produktów oraz w celach dokumentacyjnych w przypadku, gdy uzgodnimy coś związanego z naszymi usługami na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W niektórych przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, np.w odniesieniu do ustawodawstwa krajowego.W takich przypadkach podstawą prawną przetwarzania będzie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3. Komu udostępniamy dane osobowe użytkownika

W niektórych przypadkach, jeśli zostanie to uznane za konieczne, ujawniamy Państwa dane osobowe podmiotom powiązanym, sprzedawcom, partnerom współpracującym lub innym stronom trzecim.

By realizować wyżej wymienionych cele, Państwa dane osobowe mogą być również udostępniane podmiotom zewnętrznym świadczącym odpowiednie usługi na podstawie umowy jako podmiot przetwarzający dane na rzecz Swisspearl, podmiotami takimi mogą być między innymi dostawcy hostingu i podmioty odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury informatycznej. Tacy usługodawcy będą przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami.

W pewnych okolicznościach i na mocy prawa może być konieczne ujawnienie danych władzom.Możemy również ujawnić Państwa dane osobowe w celu ustalenia, wykonania lub obrony naszych praw.

W przypadku reorganizacji, całkowitej lub częściowej sprzedaży przedsiębiorstwa, ewentualne ujawnienie nastąpi zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych.

Państwa dane osobowe nie są ujawniane osobom trzecim bez Państwa zgody, z wyjątkiem przypadków opisanych powyżej.

4. Okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będziemy już musieli ich przetwarzać, aby zrealizować jeden lub więcej celów wymienionych powyżej.Państwa dane mogą być jednak przetwarzane i przechowywane przez dłuższy czas w formie zanonimizowanej lub jeżeli wymaga tego od nas prawo.

Strona

Celem uzyskania informacji na temat przechowywania Państwa danych osobowych w związku z odwiedzaniem Strony odsyłamy do naszej Polityki dot. plików cookie

Osoba kontaktowa

Jeżeli są Państwo osobą kontaktową zatrudnioną u klienta, dostawcy lub innego partnera, przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu zakończenia stosunku umownego między Swisspearl a firmą, w której są Państwo zatrudnieni, lub tak długo, jak długo trwa komunikacja.

W niektórych przypadkach przechowujemy Państwa dane osobowe przez dłuższy czas, jeśli przetwarzanie jest niezbędne np. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń wobec Państwa pracodawcy.W takich przypadkach będziemy przechowywać Państwa dane osobowe tak długo, jak będzie to konieczne do tych konkretnych celów.Następnie usuniemy Państwa dane osobowe.

5. Przekazywanie danych osobowych do państw spoza UE i EOG

W niektórych przypadkach Swisspearl przekaże Państwa dane osobowe do krajów trzecich spoza UE/EOG, na przykład do Wielkiej Brytanii. Jeśli Państwa dane osobowe są tam przekazywane, Swisspearl zapewnia, że taki przekazywanie danych będzie realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ich ochronie. Jeśli przekazywanie nie jest realizowane do odbiorców mających siedzibę w tzw. bezpiecznych krajach trzecich, zatwierdzonych przez Komisję Europejską, bezpieczeństwo przekazywania zapewniamy poprzez np. zawarcie standardowych klauzul umownych zgodnie z wytycznymi Komisji UE. 

Można uzyskać kopię odpowiednich informacji dotyczących przekazywania danych do krajów trzecich, kontaktując się gdpr@swisspearl.com

6. Pliki cookie

W naszej witrynie stosujemy pliki cookie. Więcej o stosowaniu plików cookie można przeczytać w Polityce plików cookie w naszej witrynie internetowej.

Cele przetwarzania danych gromadzonych za pomocą plików cookie są następujące:

 • obsługa, poprawa i optymalizacja wydajności i doświadczenia użytkownika witryny i jej usług;
 • przeprowadzanie analizy i segmentacji klientów i użytkowników w celu lepszego zrozumienia naszych użytkowników oraz zapewnienia lepszych i dostosowanych do potrzeb usług użytkownikom;
 • prowadzenie statystyk.

7. Bezpieczeństwo

Wdrożyliśmy środki bezpieczeństwa, aby zapewnić, że nasze procedury wewnętrzne spełniają wysokie standardy polityki bezpieczeństwa.W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby chronić jakość i integralność Państwa danych osobowych.

8. Prawa użytkownika

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy i przechowujemy, z zastrzeżeniem określonych prawem wyjątków. Ponadto mają Państwo prawo sprzeciwić się zbieraniu danych i zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych.Ponadto mają Państwo również prawo zażądać od nas sprostowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli to konieczne.

W pewnych okolicznościach mogą Państwo również zażądać, abyśmy przedstawili Państwu wgląd do Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz poprosić nas o przesłanie takich danych innemu administratorowi danych.

W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

9. Wycofanie zgody

Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać każdą udzieloną zgodę.Jeśli chcą Państwo wycofać swoją zgodę, można skontaktować się z nami pod adresem gdpr@swisspearl.com.

W odniesieniu do newslettera i innych elektronicznych materiałów marketingowych można również skorzystać z linku „rezygnacji z subskrypcji” w wiadomości e-mail lub innej wiadomości, którą Państwo od nas otrzymują.

Należy pamiętać, że wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

10. Jak się z nami skontaktować?

Jeżeli chcą Państwo, abyśmy zaktualizowali, sprostowali lub usunęli ich dane osobowe, które zapisaliśmy, lub jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do przetwarzanych danych osobowych na swój temat, lub jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania dotyczące powyższych wytycznych, można skontaktować się z nami pod adresem gdpr@swisspearl.com.

Może również napisać do nas na adres:

Swisspearl Polska
ul.Taneczna 18
02-972 Warszawa

11. Skargi

Jeśli użytkownik chce złożyć skargę na przetwarzanie jego danych osobowych, może skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub listu, jak wskazano w punkcie 9 powyżej.