Gdzie zaczyna się zrównoważony rozwój? - Swisspearl

Gdzie zaczyna się zrównoważony rozwój?

Zrównoważony rozwój zaczyna się od Ciebie

Od czego zaczyna się dla Ciebie zrównoważony rozwój?

Andrea z Austrii, Saied ze Szwajcarii i Peter z Danii odpowiadają na pytanie "Gdzie zaczyna się zrównoważony rozwój?". - Każdy z własnej perspektywy. Dając wgląd w swoje życie osobiste i zawodowe, pokazują, w jaki sposób integrują zrównoważone praktyki w swoim codziennym życiu. Od znaczących działań w wolnym czasie po wpływową pracę w Swisspearl, pokazują, że zrównoważony rozwój to nie tylko koncepcja, ale sposób życia, który przynosi korzyści zarówno naszej firmie, jak i środowisku. 

 

Nasz raport zrównoważonego rozwoju

Dowiedz się więcej o Swisspearl i od czego zaczęła się nasza podróż dzięki szczegółowemu raportowi na temat zrównoważonego rozwoju, podkreślającego nasze cele, działania i wpływ, jaki osiągnęliśmy.

Sustainabilityportrait - Peter Grondlund

"Dla mnie zrównoważony rozwój zdecydowanie zaczyna się w domu, a następnie jest kontynuowany w pracy". Peter Grønlund, Swisspearl Denmark, Business Development Manager, Group Sustainabilty

Zrównoważony rozwój zaczyna się w Swisspearl

W 2022 r. Swisspearl, wiodący producent produktów budowlanych, przejął duńskiego eksperta w dziedzinie włókno-cementu Cembrit, co było znaczącym krokiem, który doprowadził do sformułowania nowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju, zakończonych na początku 2023 roku. W tym roku ukazał się również pierwszy raport zrównoważonego rozwoju firmy Swisspearl, podkreślający nasze zaangażowanie w praktyki przyjazne dla środowiska.
Wyznaczanie długoterminowych celów i codzienna praca nad ich realizacją jest kluczem do bycia częścią rozwiązań w kształtowaniu przyszłości budownictwa.

Nasze ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju

  • Zerowe zużycie wody pitnej w naszych procesach produkcyjnych do 2030 r.
     
  • Neutralność węglowa we wszystkich naszych procesach produkcyjnych do 2040 r.
     
  • Zerowe składowanie odpadów z naszych fabryk do 2030 r.
     
  • Odpowiedzialność społeczna wobec wszystkich pracowników w sposóbie zarządzania, zachowania i działania.

Jesteś ciekawy naszych postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju?

Zapoznaj się z historią naszych fabryk  i inspiruj się naszymi zrównoważonymi projektami budowlanymi.
Zarejestruj się, aby otrzymywać Swisspearl Sustainability Update! (w języku angielskim)

Sustainabilityportrait - Andrea Kalt

W Swisspearl Austria dbamy o to, aby pracownicy mieli mnóstwo zajęć poza pracą, aby poprawić ich samopoczucie. Andrea Kalt, Swisspearl Austria, CRM / Marketing

Nasze oświadczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju
Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na czterech ogólnych filarach. Te cztery filary reprezentują wysiłki Swisspearl w zakresie tworzenia pozytywnego wpływu na klimat, ekologię i społeczeństwo. W ramach każdego z tych filarów zdefiniowaliśmy jasne deklaracje dotyczące zrównoważonego rozwoju:


SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klimat i środowisko
W naszych własnych działaniach i uzyskanej energii elektrycznej skupiamy się głównie na poprawie efektywności energetycznej i zastąpieniu energii kopalnej alternatywnymi, ekologicznymi źródłami.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Cyrkularność
Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym jest silnym aspektem zrównoważonego rozwoju. Naszym celem jest przyczynienie się do ewolucji modelu gospodarki o obiegu zamkniętym dla przemysłu włókno-cementowego.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Odpowiedzialność społeczna
W ramach tego filaru pracujemy nad tematami społecznymi, jeszcze bardziej zwiększając doświadczenie pracowników Swisspearl.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Zarządzanie
W ramach tego filaru koncentrujemy się na dalszym wzmacnianiu wspólnego dla Swisspearl
sposobu zarządzania, zachowania i działania.
Raport zrównoważonego rozwoju Swisspearl

Swisspearl dostarcza produkty do wyjątkowych, zrównoważonych i architektonicznych budynków w całej Europie. Aby dowiedzieć się więcej o naszych ambicjach, działaniach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeczytaj nasz szczegółowy raport zrównoważonego rozwoju.

Raport zrównoważonego rozwoju Swisspearl
STAR Center, Tacoma, Washington, USA

Swisspearl dostarcza produkty do wyjątkowych, zrównoważonych i architektonicznych budynków w całej Europie. Aby dowiedzieć się więcej o naszych ambicjach, działaniach i wynikach w zakresie zrównoważonego rozwoju, przeczytaj nasz szczegółowy raport zrównoważonego rozwoju.