Var börjar hållbarhetsarbetet? - Swisspearl

Var börjar hållbarheten?

Hållbarhet startar hos dig

Var startar hållbarhet hos dig?

Andrea från Österrike, Saied från Schweiz och Peter från Danmark svarar på frågeställning "Var startar hållbarhet hos dig?" - De har alla sina egna pesrpektib. Genom att ge inblick i både deras privata och professionella liv visar de hur de integrerar hållbara praxis i sin vardag. Från meningsfulla handlingar på sin fritid till betydelsefullt arbete hos Swisspearl, demonstrerar de att hållbarhet inte bara är ett koncept, utan en livsstil som gynnar både vår verksamhet och vår miljö.

Vår miljörapport

Läs mer om Swisspearl och var vår resa började genom vår detaljerade hållbarhetsrapport, som framhäver våra mål, aktiviteter och de betydande resultat vi har uppnått.

Sustainabilityportrait - Peter Grondlund

"För mig, startar hållbarheten helt klart hemma." Peter Grønlund, Swisspearl Danmark, Business Development Manager, Group Sustainability

Hållbarhet startar hos Swisspearl

År 2022 förvärvade Swisspearl, en av de ledande tillverkarna av byggmaterial, den danska fibercementproducenten Cembrit. Det var ett betydande steg som ledde till utformningen av nya hållbarhetsmål, som slutfördes i början av 2023. År 2023 markerade också utgivningen av Swisspearls första gemensamma hållbarhetsrapport, som belyser vår hängivenhet till miljövänliga praxis.

Att sätta långsiktiga mål och arbeta mot dem varje dag är avgörande för att vara en del av lösningen och forma framtiden för byggbranschen.

Våra ambitiösa hållbarhetsmål

  • Inga användning av dricksvatten i våra produktionsprocesser från 2030
  • Koldioxidneutralitet i alla våra produktionsprocesser från 2040
  • Inget avfall till deponi från våra fabriker från 2030 
  • Social ansvar gentemot alla anställda

Nyfiken på att veta mer om vår hållbarhetsresa?

Ta del av berättelser från våra fabriker som bidrar till förändring och låt dig inspireras av våra hållbara byggprojekt.

Anmäl dig till Swisspearl Sustainability Update! (på engelska)

Sustainabilityportrait - Andrea Kalt

Hos Swisspearl Österrike ser vi till att våra medarbetare har massor av aktiviteter utöver arbetet för att förbättra deras välbefinnande. Andrea Kalt, Swisspearl Österrike, CRM / Marketing

Våra hållbarhetsuttalanden.
Vår hållbarhetsstrategi är byggd på fyra övergripande pelare. Dessa fyra pelare representerar Swisspearls strävan att skapa en positiv klimat-, ekologisk och social påverkan. Under varje pelare har vi definierat tydliga hållbarhetsuttalanden:

SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klimat och miljö
Vårt huvudfokus i vår egen verksamhet och inköpt el är att förbättra energieffektiviteten och att ersätta fossil energi med alternativa gröna källor.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Circularitet
Begreppet cirkulär ekonomi är en stark aspekt av hållbar utveckling. Vi strävar efter att bidra till utvecklingen av den cirkulära ekonomimodellen för fibercementindustrin.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Social ansvar och engagemang
Inom denna pelare arbetar vi med sociala aspekter för att ytterligare förbättrar Swisspearls anställdas upplevelse.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Styring
Inom denna pelare fokuserar vi på att ytterligare stärka den gemensamma Swisspearl
sätt att hantera, agera och verka.
Swisspearls hållbarhetsrapport

Swisspearl levererar produkter till hållbara och arkiktektoniskt intressanta byggnader över hela Europa. Information om våra hållbarhetsambitioner, aktiviteter och resultat finns i en rapport.

Swisspearls hållbarhetsrapport
STAR Center, Tacoma, Washington, USA

Swisspearl levererar produkter till hållbara och arkiktektoniskt intressanta byggnader över hela Europa. Information om våra hållbarhetsambitioner, aktiviteter och resultat finns i en rapport.