Kde začíná udržitelnost? - Swisspearl

Kde začíná udržitelnost?

Udržitelnost začíná u vás

Kde pro vás začíná udržitelnost?

Andrea z Rakouska, Saied ze Švýcarska a Peter z Dánská odpovídají na otázku, „Kde začíná udržitelnost?" - každý ze svého vlastního pohledu. Pozváním k nahlédnutí do jejich osobních a pracovních životů ukazující, jak do svého každodenního života začleňují udržitelné činnosti. Od smysluplných aktivit ve volném čase až po práci ve Swisspearl ukazují, že udržitelnost není jen koncept, ale je to způsob života, který je prospěšný jak pro naše podnikání, tak pro životní prostředí.

Naše zpráva o udržitelnosti

V naší podrobné zprávě o udržitelnosti, která zdůrazňuje naše cíle, činnosti a výsledky, jichž jsme dosáhli, se dočtete více o společnosti Swisspearl a o tom, kde začala naše cesta.

Sustainabilityportrait - Peter Grondlund

Pro mě udržitelnost jednoznačně začíná doma a pak pokračuje v práci. Peter Grønlund, Swisspearl Dánsko, Business Development Manager, Group Sustainability

Udržitelnost začíná ve Swisspearl

V roce 2022 získala společnost Swisspearl, přední výrobce stavebních výrobků, dánskou společnost specializovanou na vláknocement Cembrit, což byl významný krok, který vedl k definici nových cílů udržitelnosti, dokončených na začátku roku 2023. V tomto roce byla také vydána první zpráva o udržitelnosti společnosti Swisspearl, která zdůrazňuje dodržování ekologickým postupům.

Stanovení dlouhodobých cílů a každodenní práce na jejich dosažení je klíčem k tomu, abychom byli součástí řešení a utvářeli budoucnost stavebnictví.

Naše ambiciózní cíle v oblasti udržitelnosti

  • Přestaneme používat pitnou vodu v našich výrobních procesech do roku 2030
  • Ve všech našich výrobních procesech dosáhneme uhlíkové neutrality do roku 2040
  • Dosáhneme nulového odpadu na skládkách v našich továrnách do roku 2030
  • Společenská odpovědnost vůči všem zaměstnancům

Zajímá vás, jak jsme pokročili v naší cestě za udržitelností?

Seznamte se s příběhy z našich továren, které mění svět k lepšímu, a nechte se inspirovat našimi udržitelnými stavebními projekty.

Přihlaste se k odběru Swisspearl Sustainability Update! (v anglickém jazyce )

Sustainabilityportrait - Andrea Kalt

Ve Swisspearl Rakousko dbáme na to, aby zaměstnanci měli dostatek aktivit kromě práce, které zlepšují jejich spokojenost. Andrea Kalt, Swisspearl Rakousko, CRM / Marketing

Naše prohlášení o udržitelnosti
Naše strategie udržitelnosti je postavena na čtyřech základních pilířích. Tyto čtyři pilíře představují úsilí společnosti Swisspearl o vytváření pozitivního klimatického, ekologického a sociálního dopadu. V rámci každého z těchto pilířů jsme definovali jasná kritéria udržitelnosti:


SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Klima a životní prostředí
V rámci vlastního provozu a nakupované elektřiny se zaměřujeme především na zvyšování energetické účinnosti a nahrazování fosilní energie alternativními ekologickými zdroji.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Oběhové hospodářství
Koncept oběhového hospodářství je silným aspektem udržitelného rozvoje. Naším cílem je přispět k vývoji modelu oběhového hospodářství pro průmysl vláknocementu.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Společenská odpovědnost
V rámci tohoto pilíře se věnujeme sociálním tématům, která dále posilují zkušenosti zaměstnanců Swisspearl.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Správa a řízení
V rámci tohoto pilíře se zaměřujeme na další posilování společného Swisspearl ve způsobu řízení, chování a fungování.
Zpráva udržitelnosti Swisspearl

Swisspearl dodává výrobky pro architektonické stavby s vynikající udržitelností v celé Evropě. Chcete-li se dozvědět více o našich ambicích, aktivitách a výsledcích v oblasti udržitelnosti, přečtěte si naši podrobnou zprávu o udržitelnosti.

Zpráva udržitelnosti Swisspearl
STAR Center, Tacoma, Washington, USA

Swisspearl dodává výrobky pro architektonické stavby s vynikající udržitelností v celé Evropě. Chcete-li se dozvědět více o našich ambicích, aktivitách a výsledcích v oblasti udržitelnosti, přečtěte si naši podrobnou zprávu o udržitelnosti.