Kje se začne trajnost? - Swisspearl

Kje se začne trajnost?

Trajnost se začne s teboj

Kje se zate začne trajnost?

Andrea iz Avstrije, Saied iz Švice in Peter iz Danske odgovarjajo na vprašanje "Kje se začne trajnost?"  Vsak s svojega zornega kota in z vpogledom v njihova osebna in poklicna življenja pokažejo, kako trajnostne prakse vključujejo v svoje vsakdanje življenje. Od pomembnih dejanj v prostem času, do učinkovite vključenosti pri Swisspearlu dokazujejo, da trajnost ni samo koncept, temveč način življenja, ki koristi tako našemu poslu kot okolju.

Naše poročilo o trajnostnem razvoju

Izvedite več o podjetju Swisspearl in o tem, kje se je naše potovanje začelo, v našem podrobnem poročilu o trajnosti, ki poudarja naše cilje, dejavnosti in vplivne rezultate, ki smo jih dosegli.

Sustainabilityportrait - Peter Grondlund

Zame se trajnost zagotovo začne doma in se nato nadaljuje v službi. Peter Grønlund, Swisspearl Denmark, Vodja poslovnega razvoja, Trajnostni razvoj Skupine

Trajnost se začne pri Swisspearl-u

Leta 2022 je Swisspearl, vodilni proizvajalec gradbenih izdelkov, kupil danskega proizvajalca vlaknocementa Cembrit, kar je bil pomemben korak, ki je pripeljal do oblikovanja novih trajnostnih ciljev, dokončanih v začetku leta 2023. To leto je zaznamovalo tudi objavo prvega trajnostnega poročila Swisspearl, ki poudarja našo predanost okolju prijaznim praksam. 

Postavljanje dolgoročnih ciljev in vsakodnevno prizadevanje zanje je ključnega pomena, da smo del  trajnostnih rešitev za oblikovanje prihodnosti gradbeništva.

Naši ambiciozni trajnostni cilji

  • Do leta 2030 doseči ničelno uporabo pitne vode v naših proizvodnih procesih
  • Do leta 2040 doseči ogljično nevtralnost v vseh naših proizvodnih procesih 
  • Do leta 2030 doseči ničelnost odpadkov iz naših tovarn
  • Doseči družbeno odgovornost do vseh zaposlenih  z načinom vodenja, obnašanja in delovanja.

Vas zanima naš napredek na naši trajnostni poti?

Prejmite zgodbe iz naših tovarn, ki delajo razliko in se preglejte naše projeke trajnostne gradnje. Prijavite se na Swisspearl Sustainability Update! (v angleščini)

Sustainabilityportrait - Andrea Kalt

V podjetju Swisspearl Austria skrbimo, da imajo naši poleg rednega dela dovolj ostalih dejavnosti, za izboljšanje njihovega počutja. Andrea Kalt, Swisspearl Austria, CRM / Marketing

Naše izjave o trajnosti
Naša trajnostna strategija temelji na štirih splošnih stebrih. Ti štirje stebri predstavljajo Swisspearlova prizadevanja v smislu ustvarjanja pozitivnega podnebnega, ekološkega in družbenega vpliva. Pod vsakim od teh stebrov smo opredelili jasne izjave o trajnosti:


SustainabilityReport_Pikto_Climate and environment_Zeichenfläche 1
Podnebje in okolje
Naš glavni poudarek pri lastnem delovanju in nabavi električne energije je izboljšanje energetske učinkovitosti in nadomeščanje fosilne energije z alternativnimi zelenimi viri.
SustainabilityReport_Pikto_Circularity_Zeichenfläche 1
Krožnost
Koncept krožnega gospodarstva je močan vidik trajnostnega razvoja. Naš cilj je prispevati k razvoju modela krožnega gospodarstva za vlaknocementno industrijo.
SustainabilityReport_Pikto_Social Responsibility and engagement_Zeichenfläche 1
Družbena odgovornost
Znotraj tega stebra se ukvarjamo z družbenimi temami, s čimer dodatno izboljšujemo izkušnje zaposlenih v Swisspearlu.
SustainabilityReport_Pikto_Governance
Upravljanje
V okviru tega stebra se osredotočamo na nadaljnjo krepitev skupnega Swisspearlovega
načina vodenja, obnašanja in delovanja.
Swisspearl Poročilo o trajnosti

Swisspearl dostavlja izdelke izjemnim trajnostnim in arhitekturnim zgradbam po vsej Evropi. Če želite izvedeti več o naših trajnostnih ambicijah, dejavnostih in rezultatih, preberite naše podrobno Poročilo o trajnosti.

Swisspearl Poročilo o trajnosti
STAR Center, Tacoma, Washington, USA

Swisspearl dostavlja izdelke izjemnim trajnostnim in arhitekturnim zgradbam po vsej Evropi. Če želite izvedeti več o naših trajnostnih ambicijah, dejavnostih in rezultatih, preberite naše podrobno Poročilo o trajnosti.