Swisspearl Whistleblowing - Swisspearl
FacadeBrochure_Stoerer.jpg
K dispozici je naše nová brožura o fasádních deskách.

Zde najdete všechny důležité informace o barvách našich výrobků, jejich formátech a možnostech jejich ztvárnění a využití.

Zobrazit brožuru
Green Line House, Warmia, PolenGreen Line House, Warmia, Polen

Swisspearl Whistleblowing

Systém oznamování

Ve společnosti Swisspearl jsme zavázáni dodržovat nejvyšší etické standardy obchodního chování a podnikat odpovědným způsobem a bezúhonně.

Účelem systému oznamovatelů skupiny Swisspearl Group je umožnit zaměstnancům a dalším osobám, které jsou v pracovním vztahu ke skupině Swisspearl Group, aby důvěrně oznámili své obavy nezávislé straně, pokud existuje důvodné podezření na porušení mezinárodních nebo vnitrostátních právních předpisů ve specifických oblastech a na další závažná porušení v případech, které byly definovány jako rozšíření jednotlivými členskými státy v národních systémech oznamovatelů v oblastech nebo činnostech, na které se směrnice nevztahuje.

Whistleblower politika

Můžete si také stáhnout naše zásady pro oznamování, které jsou navrženy tak, aby vás podrobně informovaly o rozsahu schématu Swisspearl Whistleblowing, procesu hlášení, zpracování hlášení a také o vašich právech na ochranu oznamovatelů a na ochranu jednotlivců ve vztahu k zpracování osobních údajů a volný pohyb těchto údajů .

Momentálně jste na:
swisspearl.com/cz/swisspearl-whistleblowing