Swisspearl Group AG — Privātuma politika - Swisspearl
Swisspearl Group AG

Privātuma politika

Šīs tīmekļa vietnes īpašnieks un pārvaldītājs ir Swisspearl Group AG Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Šveice (“Swisspearl” vai “mēs”).

Tālāk mēs paskaidrosim, kā mēs lietojam personas datus, no kuriem jūs atstājat savus nospiedumus un/vai ko jūs sniedzat, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni (tālāk tekstā “Tīmekļa vietne”).

1. Personas datu vākšana

Swisspearl ir to personas datu kontrolieris, kuri tiek ievākti, izmantojot Tīmekļa vietni. Pirms par jums ievāks personas datus, jūs par to vienmēr informēs. Mūsu ievāktajos personas datos varētu tikt iekļauti, piemēram, jūsu vārds, uzvārds, e-pasta adrese, tālruņa numurs un līdzīgi identifikācijas dati, kā arī informācija par jūsu IP adresi, nozari/uzņēmējdarbības jomu, interesēm u.c.

Personas dati par jums tiks ievākti vienā vai vairākos tālāk norādītajos gadījumos:

 • Kad apmeklējat un pārlūkojat mūsu vietni
 • Kad pierakstāties, lai saņemtu Swisspearl biļetenu
 • Kad sazināties ar Swisspearl
 • Kad izmantojat Swisspearl citas funkcijas un pakalpojumus
 • Kad pasūtāt paraugus
 • Kad aizpildāt Swisspearl pieprasījuma veidlapas

2. Personas datu izmantošana

Personas dati tiek ievākti un izmantoti tālāk norādītajiem mērķiem:

 • Biļeteni un cita reklāmas veida saziņa
 • Mārketinga veicināšana kopumā
 • No jums saņemto pieprasījumu izpilde
 • Klientu atbalsta un saziņas nodrošināšana
 • Produktu un pakalpojumu izstrāde
 • Statistika un analīze

Lai izpildītu no jums saņemtos pieprasījumus, dažos gadījumos būs nepieciešama apstrāde. Turklāt jūsu personas datu apstrādes pamatā varētu būt likumīga interese par mārketinga pasākumu veikšanu un tie varētu tikt apstrādāti, lai attīstītu un novērtētu mūsu produktus un pakalpojumus, kā arī apkopotu statistikas datus.

Mēs darām zināmu, ka Swisspearl izmanto personas datus vienīgi nolūkā sūtīt jums uz e-pastu informāciju par produktiem, biļetenus un citus mārketinga materiālus, ja esat mums sniedzis iepriekšēju un pilnīgu piekrišanu to darīt, ja vien piemērojamie tiesību akti neļauj sazināties ar jums bez šādas piekrišanas.

Swisspearl glabā statistikas datus par to, kuras Tīmekļa vietnes jomas apmeklē mūsu lietotāji un kuriem produktiem un pakalpojumiem lietotāji dod priekšroku, kā arī citas  lietotāju izvēles. Šajos datos netiek iekļauti personas dati. Izmantojot ievāktos datus, Swisspearl pilnveido savas zināšanas par Tīmekļa vietnes lietošanu. Šo informāciju izmanto Tīmekļa vietnes uzlabošanai. Turklāt mēs izmantojam datus par visu mūsu lietotāju navigāciju, lai labāk saprastu, kā mūsu lietotāji kā kopīga grupa izmanto Tīmekļa vietni, un, pamatojoties uz to, cenšamies uzlabot Tīmekļa vietni un mūsu digitālos pakalpojumus kopumā. Kad jūs aizverat mūsu Tīmekļa vietni, mēs nevaram redzēt, no kurienes internetā jūs esat atnācis vai uz kurieni aizgājis. Turklāt mēs ievācam informāciju par to, kuriem produktiem mūsu lietotāji kā kopīga grupa dod priekšroku. Šo informāciju izmanto arī Tīmekļa vietnes uzlabošanai.

3. Ar ko tiks koplietoti mani personas dati

Lai sasniegtu iepriekš minētos mērķus, jūsu personas dati varētu tikt darīti pieejami trešajām pusēm, nodrošinot attiecīgus pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kas noslēgts ar Swisspearl, piemēram, IT mitināšanas un uzturēšanas sniedzējiem. Šie pakalpojumu sniedzēji tikai apstrādās personas datus saskaņā ar mūsu norādījumiem.

Noteiktos apstāķļos dati varētu būt jāizpauž valsts iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Mēs varētu atklāt jūsu personas datus arī nolūkā izvirzīt, īstenot vai aizstāvēt mūsu likumīgās tiesības.

Ja uzņēmums tiek reorganizēts vai arī pilnībā vai daļēji pārdots, datu atklāšana, ja tāda notiks, šādā saistībā notiks saskaņā ar tiesību aktiem, ko laiku palaikam piemēro, pārvaldot šādu personas datu apstrādi.

Jūsu personas dati netiek izpausti trešajai pusei bez jūsu piekrišanas, izņemot gadījumus, kas aprakstīti iepriekš.

4. Apstrādes ilgums

Kad mums vairs nebūs nepieciešamības apstrādāt datus, lai sasniegtu vienu vai vairākus no iepriekš minētajiem mērķiem, jūsu personas dati tiks dzēsti. Tomēr jūsu dati varētu tikt apstrādāti un saglabāti uz ilgāku laika posmu anonimizētā veidā vai ja to prasa tiesību akti.

5. Sīkdatnes

Mēs savā Tīmekļa vietnē izmantojam sīkdatnes Plašāk par to, kā mēs izmantojam sīkdatnes, lasiet mūsu Tīmekļa vietnē izklāstītajā sīkdatņu politikā.

Tālāk norādīti datu, kas ievākti, izmantojot sīkdatnes, apstrādes mērķi:

 • lai vadītu, uzlabotu un optimizētu tīmekļa vietnes un tās piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un lietotāju pieredzi;
 • lai veiktu klientu un lietotāju analīzi un segmentāciju, lai uzlabotu mūsu izpratni par mūsu lietotājiem un sniegtu lietotājiem, tostarp jums, labākus un pielāgotus pakalpojumus;
 • statistikas nolūkā.

6. Drošība

Mēs esam ieviesuši drošības pasākumus, lai nodrošinātu, ka mūsu iekšējās procedūras atbilst mūsu augstajiem drošības politikas standartiem. Attiecīgi mēs pieliekam visas pūles, lai aizsargātu jūsu personas datu kvalitāti un integritāti.

7. Jūsu tiesības

Jums ir tiesības piekļūt personas datiem, kurus mēs apstrādājam un uzglabājam par jums, izņemot dažus ar likumu noteiktus izņēmumu gadījumus. Turklāt jums ir tiesības iebilst pret jūsu personas datu ievākšanu un pieprasīt to apstrādes ierobežojumus. Tāpat jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs nepieciešamības gadījumā koriģējam vai izdzēšam jūsu personas datus.

Konkrētos apstākļos jūs varētu arī pieprasīt, lai mēs jums sniedzam jūsu personas datu pārskatu strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt, lai mēs šos datus pārsūtām citam datu kontrolierim.

Jūs varat jebkurā laikā iebilst pret savu personas datu apstrādi tiešiem mārketinga mērķiem.

8. Piekrišanas atsaukšana

Jūs varat katrā laikā atsaukt piekrišanu, ko jūs varētu būt devis. Gadījumā, ja vēlaties atsaukt savu piekrišanu, varat ar mums sazināties, rakstot uz e-pastu gdpr@swisspearl.com.  Kas attiecas uz biļeteniem un citiem elektroniskā mārketinga materiāliem, jūs varat izmantot arī e-pastā vai citā no mums saņemtajā saziņā piedāvāto “atteikšanās no abonēšanas saiti”.

Lūdzu, ievērojiet, ka piekrišanas atsaukums neietekmēs iepriekšējo datu apstrādi, kas veikta pirms piekrišanas atsaukuma.

9. Personas datu u.c. koriģēšana

Ja vēlaties, lai mēs atjauninātu, koriģētu vai dzēstu personas datus, ko esam par jums reģistrējuši, vai vēlaties piekļūt personas datiem, kas par jums tiek apstrādāti, vai arī jums radušies jautājumi par iepriekš minētajām vadlīnijām, varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pasta adresi  gdpr@swisspearl.com   Varat mums arī rakstīt uz norādīto adresi:

Swisspearl Suomi Oy
P.O. Box 46 (Mineraalintie 1)
FI-08681 Lohja

Phone: + 358-19-287 61
e-mail: info@fi.swisspearl.com

10. Sūdzības

Ja vēlaties sūdzēties savu personas datu apstrādi, varat sazināties ar mums, izmantojot e-pastu, tālruni vai vēstules, kā tas iepriekš norādīts 9. punktā. Jūs varat iesniegt sūdzību arī Dānijas Datu aizsardzības aģentūrā Borgergade 28, 5th floor, 1300 Copenhagen K., Dānija.