Swisspearl Group AG – Adatvédelmi irányelv - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Hol kezdődik a fenntarthatóság?

Tudja meg, mit tesz a Swisspearl három munkatársa a fenntarthatóság előmozdítása érdekében a személyes életükben és a vállalaton belül.

Fedezze fel a történeteiket
Swisspearl Group AG

Adatvédelmi irányelv

Globális üzleti tevékenysége során a Swisspearl Group AG, valamint társult vállalkozásai és leányvállalatai személyes adatokat gyűjtenek és használnak fel. Az adatokat felhasználó Swisspearl jogi személyek adatkezelőnek minősülnek. A Swisspearl az összes Swisspearl jogi személy képviselőjeként működik. Az Ön országában az adatok gyűjtéséért és feldolgozásáért felelős Swisspearl jogi személyekről  az alábbi kapcsolattartási adatokból tájékozódhat (lásd: 1.10. pont).

A jelen webhely tulajdonosa és kezelője a Swisspearl Group AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Svájc (a továbbiakban „Swisspearl” vagy „mi”).

Az alábbiakban közölt további pontokban bemutatjuk, hogyan kezeljük azokat a személyes adatokat, amelyekről Ön a kifejezett hozzájárulását megadva hagy nyomokat, és/vagy amelyekre vonatkozóan megadja az engedélyét, amikor látogatást tesz a webhelyünkön (a továbbiakban „Webhely”), vagy amikor a Webhelyen található különböző szolgáltatásokat használja, továbbá az olyan, Önnel kapcsolatos adatokat, amelyeket egy velünk szerződésben álló, vagy várhatólag szerződésbe lépő ügyfélnél, alvállalkozónál vagy együttműködő partnernél dolgozó kapcsolattartóként ad meg nekünk.

1. Személyes adatok gyűjtése

A Webhely

A Webhelyen keresztül gyűjtött személyes adatok adatkezelője a Swisspearl. Minden esetben tájékoztatjuk Önt, mielőtt személyes adatokat gyűjtenénk Önről. Az általunk Önről gyűjtött személyes adatok körébe tartozhat például az Ön neve, e-mail-címe, telefonszáma és hasonló azonosító adatai, valamint az IP-címére, ágazatára/üzleti területére, érdeklődési körére stb. vonatkozó adatok.

Az Önnel kapcsolatos személyes adatok gyűjtésére az alábbi esetekben kerülhet sor:

 • Amikor a webhelyünkre látogat és azt böngészi
 • Amikor regisztrál a Swisspearl hírlevelére
 • Amikor kommunikációt folytat a Swisspearllel
 • Amikor a Swisspearl egyéb funkcióit és szolgáltatásait használja
 • Amikor termékmintákat rendel
 • Amikor kitölti a Swisspearl igénylési űrlapjait

Kapcsolattartó személy

Akkor is dolgozunk fel Önnel kapcsolatos adatokat, ha Ön egy ügyfélnél, alvállalkozónál vagy más együttműködő partnernél alkalmazásban álló kapcsolattartó személy, feldolgozzuk a személyes adatait, amikor pl. e-mailben kommunikál velünk az Önt alkalmazó vállalattal meglévő szerződésünkkel kapcsolatban, illetve az Önt alkalmazó vállalattal való szerződés megkötésével vagy megszüntetésével kapcsolatban. Potenciális ügyfélnél vagy meglévő ügyfélnél alkalmazásban álló kapcsolattartó személyként is dolgozunk fel Önnel kapcsolatos személyes adatokat, amikor a termékeinket forgalmazzuk. A feldolgozás tárgyát az Önnel kapcsolatos szokványos személyes adatok képezik, így többek között az Ön neve, munkahelyi e-mail-címe, telefonszáma, címe, vállalati beosztása, ügyfél-azonosítója stb.

2. Cél és jogi alap

Webhely

A Swisspearl a személyes adatok általa végzett feldolgozását  azokra a helyzetekre korlátozza, amelyekben a feldolgozás meghatározott cél eléréséhez szükséges.

A személyes adatok gyűjtését és felhasználását az alábbi célokból végezzük:

 • Hírlevelek és egyéb promóciós célú kommunikáció
 • Promóciós célú általános marketing
 • Az Öntől kapott kérelmek teljesítése
 • Ügyfélszolgálat és kommunikáció biztosítása
 • Termék- és szolgáltatásfejlesztés
 • Statisztika és elemzések

A feldolgozás egyes esetekben azért szükséges, hogy az Öntől kapott kérelmeket teljesíteni tudjuk. Az Önhöz kapcsolódó személyes adatok feldolgozásának alapja lehet a marketingtevékenységhez, valamint a termékeink és szolgáltatásaink fejlesztéséhez és kiértékeléséhez, továbbá statisztikák készítéséhez fűződő jogos érdekünk.

Megjegyezzük, hogy a Swisspearl csak akkor használhatja az Ön személyes adatait termékinformációk, hírlevelek és egyéb marketinganyagok e-mailben való küldésére, ha ehhez Ön előzetesen kifejezetten hozzájárult, kivéve ha az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik számunkra, hogy ilyen hozzájárulás hiányában is felvegyük Önnel a kapcsolatot.

A Swisspearl statisztikákat vezet arról, hogy a felhasználóink a webhelyek mely részeit látogatják, illetve más preferenciákkal együtt arról, hogy a felhasználók mely termékeket  és szolgáltatásokat részesítenek előnyben. Ezek az adatok nem tartalmaznak személyes adatot. Az összegyűjtött adatok felhasználásával a Swisspearl a Webhely használatával kapcsolatos tudásanyagot hoz létre.  Ezt az információt a Webhely továbbfejlesztésére használjuk. Ugyanakkor a felhasználóink navigációjával kapcsolatos összesített adatokat felhasználjuk arra, hogy megállapítsuk, hogy a felhasználóink csoportként hogyan használják a Webhelyet, illetve hogy ez alapján megkíséreljük továbbfejleszteni a Webhelyünket és általában a digitális szolgáltatásainkat. Nem látjuk, hogy Ön honnan érkezik, és merre távozik az interneten, amikor a Webhelyünket elhagyja. Emellett információkat gyűjtünk arról is, hogy a felhasználóink csoportként mely termékeket részesítik előnyben. Ezeket az információkat szintén felhasználjuk a Webhely továbbfejlesztésére.

Minden Swisspearl webhelyen harmadik fél szolgáltató által biztosított IP-követő megoldást használunk. Ez az IP-követő tájékoztat bennünket arról, hogy az Ön IP-címe melyik vállalathoz tartozik. Ezen információ alapján statisztikát vezetünk arról, hogy mely vállalatok látogatnak el a webhelyünkre. Marketingrészlegünk arra is felhasználhatja ezt az információt, hogy telefonon megkeresse az adott vállalatot. Ha az Ön IP-címe Önhöz mint magánszemélyhez kapcsolódik, akkor nem jutunk Önnel kapcsolatos személyes adatok birtokába, és nem fogjuk telefonon keresni Önt. 

Az Önhöz kapcsolódó személyes adatok feldolgozásának jogi alapja az, hogy megállapításunk szerint a jogos érdekeink felülírják az Ön érdekeit. Ebben az általános adatvédelmi rendelet („GDPR”) 6. cikkének (1) f) pontjára hivatkozunk. Jogos érdekünk, hogy a vállalatunk iránt érdeklődő feleknek megfelelő élményt biztosítsunk, amikor a Webhelyünkre látogatnak. Ezen túlmenően a marketinganyagok e-mailben való küldésével kapcsolatos adatfeldolgozás jogi alapja a kifejezett hozzájárulás. Ebben a GDPR 6. cikkének (1) a) pontjára hivatkozunk.

Kapcsolattartó személy

Az Ön személyes adatainak feldolgozására azért van szükség, hogy teljesíteni tudjuk az Ön munkáltatója felé fennálló szerződéses kötelezettségeinket, lásd: 6. cikk (1) b). Személyes adatait a termékeink direkt marketingje céljából is feldolgozzuk. Az Önhöz kapcsolódó személyes adatok ilyen célú feldolgozásának jogi alapja az, hogy megállapításunk szerint a jogos érdekeink felülírják az Ön érdekeit, lásd: GDPR, 6. cikk (1) f). Jogos érdekeink közé tartoznak a következők: szerződéses kötelezettségeink teljesítése; ügyfélkapcsolatok fenntartása és javítása; az Ön vállalata által a Swisspearlnek és/vagy fordított irányban nyújtott szolgáltatások számlázása; az Önnel való kommunikáció, ha bármilyen kérdése merül fel a szolgáltatásainkkal kapcsolatban vagy fordítva; a termékeink direkt marketingje; valamint dokumentációs célok, amikor valamiben írásban megállapodunk a szolgáltatásainkkal kapcsolatban az gdpr@swisspearl.com címen.

Bizonyos esetekben jogi – pl. a nemzeti jogszabályokkal kapcsolatos – kötelezettség teljesítése miatt van szükség a személyes adatok feldolgozására. Ilyen esetekben a feldolgozás jogi alapját a GDPR 6. cikk (1) c) pontja adja meg.

3. Kivel kerülnek megosztásra a személyes adataim?

Bizonyos esetekben, amennyiben szükségesnek ítéljük, az Ön személyes adatait átadjuk leányvállalatoknak, alvállalkozóknak, együttműködő partnereknek vagy más harmadik feleknek.

A fenti célok elérése érdekében az Ön személyes adatai átadásra kerülhetnek kapcsolódó szolgáltatásokat szerződés keretében nyújtó, a Swisspearl adatfeldolgozójaként eljáró harmadik feleknek, például, de nem kizárólagosan informatikai tárhelyszolgáltatóknak és karbantartási szolgáltatóknak. Az ilyen szolgáltatók a személyes adatok feldolgozását kizárólag a mi utasításaink szerint végzik.

Bizonyos körülmények között, illetve a jogszabályok értelmében előfordulhat, hogy adatokat kell átadni a hatóságoknak. Az Ön személyes adatait jogszabály szerinti jogaink megalapozása, gyakorlása vagy megvédése érdekében is átadhatjuk.

A vállalat átszervezése, illetve teljes vagy részleges értékesítése esetében az adatok ehhez kapcsolódó átadása – amennyiben sor kerül rá – a személyes adatok ilyen célú feldolgozását szabályozó, mindenkor hatályos alkalmazandó jogszabályokkal összhangban történik.

Az Ön személyes adatait a fentiekben foglaltak kivételével az Ön engedélye nélkül nem adjuk át harmadik félnek.

4. A feldolgozás időtartama

Amikor az adatok feldolgozására a fentiekben ismertetett célok érdekében a továbbiakban már nem lesz szükségünk, az Ön személyes adatai törlésre kerülnek. Az Ön adatainak feldolgozása vagy tárolása azonban tovább folytatódhat névtelenített formában, vagy ha erre jogszabály kötelez bennünket.

Webhely 

Az Ön Webhelyen tett látogatásaihoz kapcsolódó  személyes adatok tárolásával kapcsolatos információkat a Cookie-kra vonatkozó irányelvünkben talál.

Kapcsolattartó személy

Ha Ön egy ügyfélnél, alvállalkozónál vagy más együttműködő partnernél alkalmazásban álló kapcsolattartó személy, akkor a személyes adatait addig tároljuk, amíg a Swisspearl és az Önt alkalmazó vállalat közötti szerződéses kapcsolat fennáll, vagy amíg Önnel kommunikációt folytatunk.

Bizonyos esetekben a személyes adatait hosszabb ideig is tároljuk, például ha a feldolgozásra az Ön munkáltatójával szembeni jogi követelések megalapozásához, megtételéhez vagy megvédéséhez van szükség. Ilyen esetekben a személyes adatait annyi ideig fogjuk tárolni, ameddig az az ezen meghatározott célok érdekében szükséges. Ezt követően  a személyes adatait töröljük.

5. Személyes adatok továbbítása az EU-n és az EGT-n kívüli országokba

Bizonyos esetekben a Swisspearl az Ön személyes adatait az EU-n/EGT-n kívüli harmadik országokba, például az Egyesült Királyságba   fogja továbbítani. Ha a személyes adatai ilyen harmadik országokba kerülnek továbbításra, a Swisspearl gondoskodik arról, hogy a továbbítás az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően történjen. Ha a továbbítás nem az Európai Bizottság által jóváhagyott, úgynevezett „biztonságos” harmadik országokban működő fogadó felekhez történik, akkor a fentiekről úgy gondoskodunk, hogy például az Európai Bizottság szabványos szerződéses feltételeit alkalmazzuk. 

A harmadik országokba történő továbbítással kapcsolatos információk másolatát az gdpr@swisspearl.com címen igényelheti.

6. Cookie-k

A Webhelyünkön cookie-kat használunk. A cookie-k használatával kapcsolatban a Cookie-kra vonatkozó irányelvünkben  olvashat további információkat a Webhelyünkön.

A cookie-k használatával gyűjtött adatok feldolgozásának céljai a következők:

 • a webhely és az azon működő szolgáltatások üzemeltetése, továbbfejlesztése, valamint az ezek által nyújtott teljesítmény és felhasználói élmény optimalizálása;
 • ügyfél- és felhasználóelemzés, valamint -szegmentálás végrehajtása annak érdekében, hogy pontosabban megértsük a felhasználóinkat, továbbá jobb és személyre szabott szolgáltatásokat nyújthassunk a felhasználóknak, köztük Önnek;
 • statisztikai célok.

7. Biztonság

Annak érdekében, hogy belső eljárásaink megfeleljenek magas szintű biztonsági irányelvi előírásainknak, biztonsági intézkedéseket léptettünk életbe. Ennek megfelelően mindent megteszünk az Önnel kapcsolatos személyes adatok minőségének és integritásának megőrzéséért.

8. Az Ön jogai

Önnek bizonyos jogszabályi kivételek mellett joga van hozzáférni az általunk Önnel kapcsolatban feldolgozott és tárolt személyes adatokhoz. Ezen túlmenően joga van tiltakozni a személyes adatai gyűjtése ellen, és kérni azok feldolgozásának korlátozását. Emellett joga van felszólítani minket, hogy szükség esetén helyesbítsük vagy töröljük a személyes adatait. 

Önnek bizonyos jogszabályi kivételek mellett joga van az általunk Önnel kapcsolatban feldolgozott és tárolt személyes adatokkal kapcsolatos információkhoz.

Bizonyos körülmények fennállása esetén azt is kérheti, hogy a személyes adatairól tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban áttekintést bocsássunk a rendelkezésére, kérheti továbbá, hogy az ilyen adatokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.

Ön bármikor tiltakozhat az ellen, hogy az adatait direkt marketing céljára feldolgozzuk.

9. A hozzájárulás visszavonása

Ön bármikor visszavonhatja bármely esetlegesen megadott hozzájárulását. Amennyiben szeretné visszavonni a hozzájárulását, az gdpr@swisspearl.com  címen léphet velünk kapcsolatba.

Hírlevelek és más elektronikus marketinganyagok esetében a tőlünk kapott e-mailben vagy egyéb kommunikációs anyagban közölt „leiratkozási hivatkozást” is használhatja.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja a visszavonást megelőző korábbi feldolgozás jogszerűségét.

10. Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha azt szeretné, hogy az Önnel kapcsolatban általunk rögzített személyes adatokat frissítsük, helyesbítsük vagy töröljük, vagy ha hozzáférést szeretne kapni az Önnel kapcsolatban feldolgozott személyes adatokhoz, vagy ha bármilyen kérdése van a fenti irányelvekre vonatkozóan, akkor az gdpr@swisspearl.com címen léphet velünk kapcsolatba. 

Az alábbi címre is írhat nekünk:

Swisspearl Group AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Svájc

11. Panaszok

Amennyiben panasszal kíván élni a személyes adatai feldolgozásával kapcsolatban, akkor a fenti 9. pontban foglaltak szerint e-mailben, telefonon vagy levélben veheti fel velünk a kapcsolatot.