Swisspearl Group AG – Tietosuojaseloste - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Mistä kestävä kehitys alkaa?

Lue, kuinka kolme Swisspearlin työntekijää edistävät kestävää kehitystä omassa henkilökohtaisessa elämässään sekä työskennellessään yrityksessä.

Tutustu heidän tarinoihinsa
Swisspearl Suomi Oy

Tietosuojaseloste

Kansainvälisen liiketoimintansa yhteydessä Swisspearl Group AG ja sen kumppani- ja tytäryhtiöt keräävät ja käyttävät henkilötietoja. Swisspearl-yhtiöt, jotka käyttävät tietojasi, ovat rekisterinpitäjiä. Swisspearl edustaa kaikkia Swisspearl-yhtiöitä. Tiedot Swisspearl-yhtiöstä,  joka on vastuussa tietojen käsittelystä ja keräämisestä maassasi, löytyvät kohdasta 1.10.

Tämän verkkosivuston omistaa ja sitä hallinnoi Swisspearl Suomi Oy, P.O. Box 46 (Mineraalintie 1), 08681 Lohja.

Seuraavissa kohdissa kerrotaan, kuinka me käsittelemme henkilötietojasi, jotka annat nimenomaisella suostumuksellasi ja/tai luvallasi käydessäsi verkkosivustollamme www.swisspearl.fi ja käyttämällä verkkosivuston eri palveluita, tai tietojasi sellaisen asiakkaan, myyjän tai yhteistyökumppanin  yhteyshenkilönä, jonka kanssa olemme solmineet sopimuksen tai jonka kanssa sopimus on tarkoitus solmia.

1. Henkilötietojen kerääminen

Verkkosivusto

Swisspearl on verkkosivustolla kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä. Sinulle ilmoitetaan aina ennen kuin henkilötietojasi kerätään. Keräämiämme henkilötietoja voivat olla esimerkiksi nimesi, sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi ja vastaavat tunnistetiedot sekä tiedot IP-osoitteestasi, liiketoimintasi alasta, kiinnostuksistasi jne.

Henkilötietojasi kerätään yhdessä useammassa seuraavista tapauksista:

 • Kun käyt sivustollamme tai selaat sitä
 • Kun tilaat Swisspearl-uutiskirjeet
 • Kun olet yhteydessä Swisspearliin
 • Kun käytät Swisspearlin muita toimintoja ja palveluita
 • Kun tilaat näytteitä
 • Kun täytät Swisspearlin lomakkeita

Yhteyshenkilö

Käsittelemme tietojasi myös asiakkaan, myyjän tai muun yhteistyökumppanin yhteyshenkilönä, me käsittelemme tietojasi, kun olet yhteydessä meihin esimerkiksi sähköpostitse liittyen sopimukseen, joka meillä on toimeksiantajasi kanssa, tai liittyen purettavaan tai irtisanottavaan sopimukseen, joka meillä on toimeksiantajasi kanssa. Käsittelemme henkilötietojasi myös mahdollisen asiakkaan tai olemassa olevan asiakkaan yhteyshenkilönä, jos me markkinoimme tuotteitamme. Käsittelemme tavanomaisia henkilötietojasi, mukaan lukien nimesi, työsähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, osoitteesi, asemasi yrityksessä, asiakastunnuksesi jne.

2. Tarkoitus ja oikeudellinen peruste

Verkkosivusto

Swisspearl rajoittaa henkilötietojen  käsittelynsä tilanteisiin, joissa käsittely on välttämätöntä tietystä syystä.

Henkilötietoja kerätään ja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Uutiskirjeet ja muu kaupallinen viestintä
 • Kaupallinen viestintä yleisesti
 • Sinulta vastaanotettujen pyyntöjen täyttäminen
 • Asiakastuen antaminen ja viestintä
 • Tuotteiden ja palveluiden kehittäminen
 • Tilastointi ja analysointi

Käsittely on joskus välttämätöntä tekemiesi pyyntöjen täyttämiseksi. Lisäksi henkilötietojesi käsittely voi perustua oikeutettuun etuumme tehdä markkinointitoimia ja kehittää ja arvioida tuotteitamme ja palvelujamme sekä laatia tilastoja.

Huomautamme, että Swisspearl käyttää henkilötietojasi vain tuotetietojen, uutiskirjeiden ja muun markkinointimateriaalin lähettämiseen sähköpostitse, jos olet antanut siihen nimenomaisen edeltävän suostumuksesi, ellei sovellettavan lain puitteissa ole sallittua ottaa yhteyttä ilman kyseistä suostumusta.

Swisspearl kerää tilastotietoa verkkosivustojen alueista, joilla käyttäjät käyvät, ja tuotteista  ja palveluista, joista käyttäjät ovat kiinnostuneita. Nämä tiedot eivät sisällä henkilötietoja. Käyttämällä kerättyjä tietoja Swisspearl kerää tietoa verkkosivuston käytöstä.  Näitä tietoja käytetään verkkosivuston parantamiseen. Käytämme kuitenkin kaikkien käyttäjiemme selaustietoja, jotta voimme ymmärtää, miten käyttäjämme käyttävät verkkosivustoa ryhmänä ja sitä taustaa vastaan me pyrimme parantamaan verkkosivustoamme ja digitaalisia palvelujamme yleisesti. Emme näe, mistä tulet tai minne menet Internetissä, kun poistut verkkosivustolta. Lisäksi keräämme tietoa siitä, mistä tuotteista käyttäjämme kokonaisryhmänä pitävät. Näitä tietoja käytetään myös verkkosivuston parantamiseen.

Me käytämme kolmannen osapuolen IP-seurantaa kaikilla Swisspearl-verkkosivustoilla. Tämä IP-seuranta kertoo meille, mihin yritykseen IP-osoitteesi liittyy. Käytämme tätä tietoa tilastoihin yrityksistä, jotka käyvät verkkosivustolla. Markkinointiosastomme voi myös käyttää näitä tietoja yhteydenottamiseen puhelimitse kyseiseen yritykseen. Jos IP-osoitteesi on liitetty sinuun yksityishenkilönä, me emme saa henkilötietojasi emmekä ota sinuun yhteyttä puhelimitse. 

Oikeudellinen peruste henkilötietojen käsittelylle on se, että arvioimme oikeutetun etumme olevan suurempi kuin sinun etusi. Viittaamme yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 6(1)(f) artiklaan. Oikeutettu etumme on tarjota yrityksestämme kiinnostuneille osapuolille hyvä kokemus Verkkosivustolla käynnistä. Lisäksi oikeudellinen peruste markkinointimateriaalin lähettämiselle sähköpostitse perustuu nimenomaiseen suostumukseen. Viittaamme GDPR-asetuksen 6(1)(a) artiklaan.

Yhteyshenkilö

Henkilötietojesi käsittely on välttämätöntä, jotta voimme täyttää sopimukselliset velvoitteemme työnantajaasi kohtaan 6(1)(b) artiklan mukaisesti. Henkilötietojasi käsitellään myös tuotteidemme suoramarkkinointitarkoituksessa. Kyseisen henkilötietojesi käsittelyn oikeudellinen peruste on se, että arviomme mukaan oikeutettu etumme on suurempi kuin sinun etusi GDPR-asetuksen 6(1)(f) artiklan mukaisesti. Oikeutettuja etujamme ovat sopimuksellisten velvoitteidemme täyttäminen, asiakassuhteidemme ylläpitäminen ja parantaminen, yrityksesi Swisspearlille ja/tai päinvastoin tarjoamien palveluiden laskuttaminen, viestintä kanssasi liittyen palveluitamme koskeviin kysymyksiisi tai päinvastoin, tuotteidemme suoramarkkinointi ja dokumentointi, jos me sovimme kirjallisesti jotain palveluihimme liittyvää osoitteella gdpr@swisspearl.com

Tietyissä tapauksissa henkilötietojen  käsittely on välttämätöntä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, esimerkiksi kansalliseen lainsäädäntöön liittyen. Näissä tapauksissa käsittelyn oikeudellinen peruste on GDPR-asetuksen 6(1) (c) artikla.

3. Kenelle henkilötietojani luovutetaan?

Tietyissä tapauksissa, jos se katsotaan välttämättömäksi, luovutamme henkilötietojasi kumppaneille, myyjille, yhteistyökumppaneille tai muille kolmansille osapuolille.

Edellä luetelluissa tarkoituksissa henkilötietoja voidaan saattaa kolmansien osapuolien saataville tarjottaessa sovittuja palveluita Swisspearlille rekisterinpitäjänä, mutta rajoittumatta IT-isännöintiin ja ylläpidon tarjoajiin. Kyseiset palveluntarjoajat käsittelevät henkilötietoja vain ohjeistuksemme mukaisesti.

Tietyissä tilanteissa ja lainsäädännön nojalla tietojen luovuttaminen viranomaisille saattaa olla välttämätöntä. Voimme luovuttaa henkilötietojasi lakisääteisten oikeuksiemme määrittämiseksi, ajamiseksi tai puolustamiseksi.

Jos liiketoimintaamme järjestellään uudelleen tai se myydään kokonaan tai osittain, tietojen luovuttaminen, jos sellaista tapahtuu, toteutetaan kyseiseen henkilötietojen käsittelyyn ajoittain sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

Henkilötietojasi ei luovuteta kolmansille osapuolille muuten kuin edellä mainituissa tapauksissa.

4. Käsittelyn kesto

Henkilötietosi poistetaan, kun niitä ei enää tarvita tietojen käsittelyyn yhdessä tai useammassa edellä mainitussa tarkoituksessa. Tietojasi voidaan kuitenkin käsitellä ja säilyttää kauemmin anonymisoituina tai jos sitä meiltä lain nojalla edellytetään.

Verkkosivusto 

Tiedot henkilötietojesi  säilyttämisestä liittyen Verkkosivustolla käyntiin ovat evästekäytännössämme

Yhteyshenkilö

Asiakkaan, myyjän tai muun yhteistyökumppanin palkkaamana yhteyshenkilönä säilytämme henkilötietojasi, kunnes sopimussuhde Swisspearlin ja toimeksiantajayrityksesi välillä päättyy tai niin kauan kuin me viestimme kanssasi.

Tietyissä tapauksissa säilytämme henkilötietojasi kauemmin, esimerkiksi jos käsitteleminen on välttämätöntä oikeudellisten vaateiden esittämiseksi, ajamiseksi tai puolustamiseksi toimeksiantajaasi liittyen. Näissä tapauksissa säilytämme henkilötietojasi niin kauan kuin se on välttämätöntä näissä erityistarkoituksissa. Sen jälkeen  henkilötietosi poistetaan.

5. Henkilötietojen siirtäminen EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin

Tietyissä tilanteissa Swisspearl siirtää henkilötietojasi kolmansiin maihin EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, esimerkiksi Yhdistyneeseen kuningaskuntaan.   Jos henkilötietojasi siirretään kyseisiin kolmansiin maihin, Swisspearl varmistaa, että kyseinen siirtäminen toteutetaan voimassa olevia tietosuojalakeja noudattaen. Jos tietoja ei siirretä vastaanottajille niin kutsutuissa turvallisissa kolmansissa maissa, jotka EU-komissio on hyväksynyt, varmistamme sen esimerkiksi käyttämällä EU-komission vakiosopimuslausekkeita. 

Saat tiedot oleellisista kolmansiin maihin siirroista ottamalla yhteyttä osoitteeseen gdpr@swisspearl.com

6. Evästeet

Verkkosivustollamme käytetään evästeitä. Lue lisää evästeiden käytöstä evästekäytännöstämme Verkkosivustollamme.

Evästeitä käyttämällä kerättyjä tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • verkkosivuston ja sen palveluiden toimivuuden ja kokemuksen hallinnointi, parantaminen ja optimointi
 • asiakkaiden ja käyttäjien analysointi ja segmentointi ymmärtääksemme paremmin käyttäjiämme ja voidaksemme tarjota parempia ja soveltuvampia palveluita käyttäjillemme, mukaan lukien sinulle
 • tilastolliset tarkoitukset.

7. Suojaus

Käytössämme on suojausmenetelmiä, joilla varmistamme, että sisäiset menetelmämme täyttävät korkeat turvallisuuskäytäntömme vaatimukset. Näin ollen käytämme parhaita menetelmiämme suojataksemme henkilötietojesi laatua ja eheyttä.

8. Oikeutesi

Sinulla on oikeus päästä henkilötietoihisi, joita me käsittelemme ja säilytämme, lukuun ottamatta tiettyjä lakisääteisiä poikkeuksia. Lisäksi sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi keräämistä ja vaatia niiden käsittelyn rajoittamista. Lisäksi sinulla on oikeus vaatia meitä korjaamaan tai poistamaan tietosi tarvittaessa. 

Sinulla on oikeus saada tiedot henkilötiedoistasi, joita käsittelemme ja säilytämme, lukuun ottamatta tiettyjä lakisääteisiä poikkeuksia.

Tietyissä tilanteissa voit myös vaatia, että me annamme sinulle yhteenvedon henkilötiedoistasi jäsennetyssä, yleisesti käytettävässä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja pyytää meitä siirtämään kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Voit aina vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksessa.

9. Suostumuksen peruuttaminen

Voit milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumuksen. Jos haluat peruuttaa suostumuksesi, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen gdpr@swisspearl.com

Liittyen uutiskirjeisiin ja muuhun sähköiseen markkinointimateriaaliin voit myös käyttää sähköpostin tai muiden meiltä saamiemme viestin "Peruuta tilaus" -linkkiä.

Huomaa, että suostumuksesi peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tapahtuneen tietojen käsittelyn laillisuuteen.

10. Yhteyden ottaminen

Jos haluat, että päivitämme, korjaamme tai poistamme keräämiämme henkilötietojasi, tai jos haluat päästä käsiteltäviin henkilötietoihisi tai jos sinulla on kysyttävää edellä annetuista ohjeista, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen gdpr@swisspearl.com.  

Voit myös kirjoittaa meille seuraavaan osoitteeseen:

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
08680 Lohja
Finland 

11. Valitukset

Jos haluat valittaa henkilötietojesi käsittelystä, voit ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse, puhelimitse tai postitse edeltävässä kohdassa 9 mainituilla tavoilla.