Swisspearl Group AG – pravilnik o zasebnosti - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Kje se začne trajnost?

Preberite, kaj počnejo trije sodelavci Swisspearla za spodbujanje trajnosti v svojem osebnem življenju in v podjetju.

Odkrijte njihove zgodbe
Swisspearl Group AG

Pravilnik o zasebnosti

Skupina Swisspearl Group AG in z njim povezana podjetja ter podružnice v okviru svojih trženjskih in prodajnih aktivnosti, zbirajo in uporabljajo osebne podatke. Pravne osebe skupine Swisspearl, ki uporabljajo vaše osebne podatke, so tudi upravljavci podatkov. Skupina Swisspearl zastopa vse pravne osebe skupine Swisspearl. Za informacije o pravnih osebah skupine Swisspearl, ki so odgovorne za zbiranje in obdelavo podatkov v ustreznih državah, glejte v nadaljevanju podatke za stik (glejte točko 1.10).

To spletno mesto je v lasti in upravljanju podjetja Swisspearl Group AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Švica (»Swisspearl« ali »mi«).

V naslednjih točkah pojasnjujemo, kako obdelujemo osebne podatke, ki jih navedete z izrecnim soglasjem in/ali dovoljenji, ko obiščete naše spletno mesto (»spletišče«) ter uporabljate različne storitve tega spletnega mesta. Obdelujemo podatke o vas kot kontaktni osebi, osebi zaposleni pri stranki, prodajalcu ali partnerju, s katerim smo sklenili ali bomo sklenili pogodbo.

1. Zbiranje osebnih podatkov

Spletno mesto

Kot podjetje Swisspearl upravljamo osebne podatke, zbrane na našem spletnem mestu. Preden vaše osebne podatke zberemo, vas o tem vedno obvestimo. Osebni podatki, ki jih zbiramo, lahko vključujejo na primer vaše ime, e-poštni naslov, telefonsko številko in podobne identifikacijske podatke ter podatke o vašem naslovu IP, podružnici/poslovnem področju, interesih itd.

Vaši osebni podatki bodo zbrani v enem ali več od spodnjih primerov:

 • ob obisku in pregledu našega spletnega mesta
 • ob prijavi za prejemanje glasila Swisspearl
 • ob komuniciranju s podjetjem Swisspearl
 • ob uporabi drugih funkcij in storitev podjetja Swisspearl
 • ob naročanju vzorcev
 • ob izpolnjevanju obrazcev za zahteve podjetja Swisspearl

Kontaktna oseba

Vaše podatke obdelujemo tudi, če ste kontaktna oseba, zaposlena pri stranki, prodajalcu ali drugem partnerju. Vaše osebne podatke zbiramo, ko z nami komunicirate, npr. po e-pošti, v zvezi z obstoječimi pogodbami s podjetjem, v katerem ste zaposleni ali v zvezi s sklenitvijo ali odpovedjo pogodbe s podjetjem, v katerem ste zaposleni. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, če ste kontaktna oseba, zaposlena pri potencialni ali obstoječi stranki, kamor tržimo svoje izdelke. Obdelujemo običajne osebne podatke, vključno z vašim imenom, službenim e-poštnim naslovom, telefonsko številko, naslovom, vašim položajem v podjetju, ID-jem stranke itd.

2. Namen in pravna podlaga

Spletno mesto

Podjetje Swisspearl omejuje obdelavo zbranih osebnih podatkov na situacije, ko je le-ta potrebna za določen namen.

Osebni podatki se zbirajo in uporabljajo za naslednje namene:

 • za glasila in drugo promocijsko komunikacijo
 • za promocijsko trženje na splošno
 • za izpolnitev vaših prejetih zahtev
 • za zagotavljanje podpore strankam in komunikacijo
 • za razvoj izdelkov in storitev
 • za statistiko in analitiko

Obdelava podatkov bo v nekaterih primerih potrebna tudi za izpolnitev vaših zahtev. Poleg tega lahko obdelava vaših osebnih podatkov temelji na našem legitimnem interesu za izvajanje tržnih dejavnosti in za razvoj ter ocenjevanje naših izdelkov in storitev ter vodenje statistike.

Podjetje Swisspearl bo vaše osebne podatke uporabilo za pošiljanje informacij o izdelkih, glasil in drugega trženjskega gradiva po e-pošti le, če ste za to dali svoje vnaprejšnje in izrecno soglasje, razen če nam zadevna zakonodaja dovoljuje, da stopimo v stik z vami brez takšnega soglasja.

Podjetje Swisspearl vodi statistiko o tem, katere dele spletnega mesta obiščejo naši uporabniki in katere izdelke ter storitve imajo najraje, vključno z drugimi preferencami. Ti podatki ne vključujejo osebnih podatkov. Z uporabo zbranih podatkov podjetje Swisspearl gradi znanje o uporabi spletnega mesta in te informacije uporablja za izboljšanje le-tega. Podatke o uporabi spletnega mesta s strani vseh naših uporabnikov uporabljamo za razumevanje, kako naši uporabniki kot skupina uporabljajo spletno mesto in glede na to, le-tega poskušamo izboljšati ter se hkrati trudimo tudi za izboljšave naših digitalnih storitev na splošno. Poleg tega zbiramo informacije tudi o tem, katere izdelke imajo naši uporabniki najraje. Vse te informacije se uporabljajo za izboljšanje našega spletnega mesta.

Za vsa spletna mesta skupine Swisspearl uporabljamo rešitev za sledenje IP naslovom drugih ponudnikov. Ta rešitev za sledenje IP naslovom nam pove, s katerim podjetjem je povezan vaš IP naslov. Podatke uporabljamo za vodenje statistike o podjetjih, ki obiščejo naše spletno mesto. Naš oddelek za trženje lahko te informacije uporabi tudi za telefonski stik s povezanim podjetjem. Če je vaš IP naslov z vami povezan kot zasebna povezava, vaših osebnih podatkov ne bomo prejeli.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov dovoljuje, da naši legitimni interesi prevladajo nad vašimi interesi. Sklicujemo se na člen 6(1)(f) Splošne uredbe o varstvu podatkov (»SUVP«). Naš zakoniti interes je strankam, ki se zanimajo za naše podjetje, zagotoviti dobro izkušnjo ob obisku našega spletnega mesta. Poleg tega pravna podlaga za obdelavo podatkov v zvezi s pošiljanjem trženjskega materiala po e-pošti, temelji na izrecnem soglasju. Sklicujemo se na člen 6(1)(a) SUVP.

Kontaktna oseba

Obdelava vaših osebnih podatkov je potrebna za izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti do vašega delodajalca, glejte člen 6(1)(b). Vaše osebne podatke obdelujemo tudi za namen neposrednega trženja naših izdelkov. Pravna podlaga za takšno obdelavo osebnih podatkov dovoljuje, da naši legitimni interesi prevladajo nad vašimi interesi, glejte člen 6(1)(f) SUVP. Naši legitimni interesi so izpolnjevanje naših pogodbenih obveznosti, vzdrževanje in izboljšanje odnosov s strankami, izdajanje računov za storitve, ki jih vaše podjetje zagotavlja podjetju Swisspearl in/ali obratno, komuniciranje z vami, če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našimi storitvami ali obratno, neposredno trženje naših izdelkov ter dokumentiranje, kadar sklenemo pisen dogovor v zvezi z našimi storitvami - preko e naslova: gdpr@swisspearl.com.

V nekaterih primerih je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje zakonskih obveznosti, npr. skladno z nacionalno zakonodajo. Takrat je pravna podlaga za obdelavo člen 6(1) (c) SUVP.

3. Kdo bo imel dostop do mojih osebnih podatkov?

V določenih primerih, če menimo, da je to potrebno, vaše osebne podatke razkrijemo povezanim podjetjem, prodajalcem, partnerjem ali drugim.

Za doseganje zgoraj navedenih namenov lahko vaše osebne podatke razkrijemo tudi drugim izvajalcem, ki izvajajo ustrezne storitve po pogodbi, kot npr. obdelovalci podatkov za podjetje Swisspearl, kar ni omejeno na ponudnike gostovanja in vzdrževanja IT. Takšni ponudniki storitev bodo osebne podatke obdelovali samo skladno z našimi navodili.

V določenih okoliščinah in skladno z zakonodajo bo morda treba podatke razkriti javnim organom. Vaše osebne podatke lahko razkrijemo tudi za vzpostavitev, uveljavljanje ali obrambo naših pravnih pravic.

Pri reorganizaciji ali popolni ali delni prodaji podjetja bo s tem povezano razkritje, če do njega pride, potekalo skladno z zadevno zakonodajo, ki  bo takrat urejala takšno obdelavo osebnih podatkov.

Vaši osebni podatki brez vašega dovoljenja ne bodo razkriti drugim osebam, razen v primerih, kot je opisano zgoraj.

4. Trajanje obdelave

Vaši osebni podatki bodo izbrisani, ko nam podatkov ne bo treba več obdelovati za izpolnitev enega ali več zgoraj navedenih namenov. Vendar pa lahko vaše podatke obdelujemo in hranimo dlje časa v anonimizirani obliki ali če to od nas zahteva zakon.

Za informacije o shranjevanju vaših osebnih podatkov v zvezi z obiskom spletnega mesta glejte naš Pravilnik o piškotkih.

Kontaktna oseba

Če ste kontaktna oseba, zaposlena pri stranki, prodajalcu ali drugem partnerju, hranimo vaše osebne podatke do prenehanja pogodbenega razmerja med podjetjem Swisspearl in podjetjem, v katerem ste zaposleni, oz. dokler z vami komuniciramo.

V določenih primerih vaše osebne podatke hranimo dlje, na primer, če je obdelava potrebna za vzpostavitev, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov do vašega delodajalca. Takrat bomo vaše osebne podatke hranili tako dolgo, kot je potrebno za te posebne namene. Po tem bomo vaše osebne podatke izbrisali.

5. Prenos osebnih podatkov v države zunaj EU in EGP

V določenih primerih bo podjetje Swisspearl vaše osebne podatke preneslo v države zunaj EU/EGP, na primer v Združeno kraljestvo. Če se vaši osebni podatki prenesejo v take druge države, podjetje Swisspearl zagotavlja, da bo takšen prenos izveden skladno z zadevno zakonodajo o varstvu podatkov. Če prejemniki prenosa nimajo sedeža v t. i. »varnih« državah, ki jih določi Evropska komisija, to zagotovimo na primer s sklenitvijo standardnih pogodbenih klavzul Evropske komisije.

Kopijo ustreznih informacij o prenosih v druge države lahko dobite na naslovu: gdpr@swisspearl.com

6. Piškotki

Naše spletno mesto uporablja piškotke. Več o uporabi piškotkov preberite v Pravilniku za piškotke na našem spletnem mestu.

Nameni obdelave podatkov, zbranih s piškotki, so naslednji:

 • Upravljanje, izboljšanje in optimizacija delovanja in uporabniške izkušnje spletnega mesta ter njegovih storitev
 • Analiziranje in segmentiranje strank ter uporabnikov za izboljšanje razumevanja naših uporabnikov in zagotovitev boljših ter prilagojenih storitev za uporabnike
 • Statistični nameni

7. Varnost

Uvedli smo varnostne ukrepe, ki zagotavljajo, da naši notranji postopki izpolnjujejo naše zahtevne varnostne pravilnike. Zato si po najboljših močeh prizadevamo zaščititi kakovost in celovitost vaših osebnih podatkov.

8. Vaše pravice

Vedno imete pravico do dostopa do osebnih podatkov, ki jih obdelujemo in hranimo o vas, upoštevajoč nekatere zakonske izjeme. Poleg tega imate pravico ugovarjati zbiranju in zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov. od nas lahko po potrebi zahtevate tudi popravek ali brisanje svojih osebnih podatkov.

Imate pravico do informacij o osebnih podatkih, ki jih obdelujemo in hranimo o vas, za kar veljajo določene zakonske izjeme.

V določenih okoliščinah lahko zahtevate tudi, da vam zagotovimo pregled vaših osebnih podatkov v strukturirani, pogosto uporabljeni in strojno berljivi obliki, ter zahtevate, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu podatkov.

Kadar koli lahko ugovarjate obdelavi svojih osebnih podatkov za namene neposrednega trženja.

9. Preklic soglasja

Vsa soglasja, ki ste jih dali, lahko kadar koli prekličete. Če želite preklicati svoje soglasje, stopite v stik z nami preko e naslova: gdpr@swisspearl.com

V zvezi z glasili in drugim elektronskim gradivom za trženje lahko uporabite tudi povezavo za odjavo v e-pošti ali drugih sporočilih, ki jih prejmete od nas.

Upoštevajte, da preklic soglasja ne vpliva na zakonitost pretekle obdelave, opravljene pred preklicem.

10. Kako stopite v stik z nami?

Če želite, da posodobimo, popravimo ali izbrišemo vaše osebne podatke ali če želite dostop do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo ter mate kakršna koli vprašanja v zvezi z zgornjimi smernicami, lahko stopite v stik z nami preko e naslova: gdpr@swisspearl.com

Pišete nam lahko tudi na naslov:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Švica

11. Pritožbe

Če se želite pritožiti glede obdelave svojih osebnih podatkov, lahko stopite v stik z nami po e-pošti, telefonu ali navadni pošti, kot je navedeno v 9. členu zgoraj.