„Swisspearl Group“ AG - Privatumo politika - Swisspearl
„Swisspearl Group“ AG

Privatumo politika

Vykdydama savo pasaulinį verslą, „Swisspearl Group“ AG ir su ja susijusios įmonės bei dukterinės įmonės renka ir naudoja asmens duomenis. „Swisspearl“ padaliniai, kurie naudoja informaciją apie jus, yra duomenų valdytojai. „Swisspearl“ atstovauja visiems „Swisspearl“ padaliniams. Jei reikia informacijos apie šiuos „Swisspearl“ padalinius,  kurie yra atsakingi už duomenų rinkimą ir tvarkymą atitinkamai jūsų šalyse, žr. toliau pateiktą kontaktinę informaciją (žr. 1.10 punktą).

Ši svetainė priklauso ir ją tvarko „Swisspearl Group“ AG, Eternitstrasse 3, 8867 Niederurnen, Šveicarija („Swisspearl“ arba „mes“).

Kituose punktuose, paminėtuose žemiau, mes paaiškinsime, kaip tvarkome asmens duomenis, kurių pėdsakus paliekate duodami aiškų sutikimą ir (arba) kai suteikiate leidimus, lankydamiesi mūsų svetainėje (toliau – svetainė) ir naudodamiesi įvairiomis svetainėje teikiamomis paslaugomis arba duomenimis apie jus kaip kontaktinį asmenį, dirbantį pas klientą, pardavėją arba prekybos partnerį, su kuriuo  mes esame sudarę arba ateityje sudarysime sutartį.

1. Asmens duomenų rinkimas

Svetainė

“Swisspearl“ yra asmens duomenų, surinktų svetainėje, valdytoja. Jūs visada būsite informuotas prieš renkant asmeninius duomenis apie jus. Mūsų renkami asmens duomenys gali apimti, pavyzdžiui, jūsų vardą, el. pašto adresą, telefono numerį ir panašius identifikavimo duomenis, taip pat informaciją apie jūsų IP adresą, verslo šaką / sritį, interesus ir kt.

Asmens duomenys apie jus bus renkami vienu ar keliais iš toliau nurodytų atvejų:

 • Kai lankotės ir naršote mūsų svetainėje
 • Kai užsiregistruojate gauti „Swisspearl“ naujienlaiškį
 • Kai bendraujate su „Swisspearl“
 • Kai naudojatės kitomis „Swisspearl“ funkcijomis ir paslaugomis
 • Užsakote pavyzdžius
 • Pildote „Swisspearl“ užklausų formas

Kontaktinis asmuo

Mes taip pat tvarkome duomenis apie jus kaip kontaktinį asmenį, dirbantį pas klientą, pardavėją ar kitą prekybos partnerį, tvarkome jūsų asmens duomenis, kai bendraujate su mumis pvz. el. laiškais, susijusiais su esama mūsų sutartimi su įmone, kurioje dirbate, arba dėl sutarties su įmone, kurioje dirbate, sudarymo ar nutraukimo. Taip pat tvarkome jūsų, kaip potencialaus kliento ar esamo kliento kontaktinius asmens duomenis, kai parduodame savo produktais. Tvarkome įprastus jūsų asmens duomenis, įskaitant jūsų vardą, pavardę, darbo el. pašto adresą, telefono numerį, adresą, pareigas įmonėje, kliento ID ir kt.

2. Tikslas ir teisinis pagrindas

Svetainė

“Swisspearl“ riboja asmens duomenų tvarkymą,  kai jis būtinas konkrečiam tikslui.

Asmens duomenys renkami ir naudojami šiais tikslais:

 • Naujienlaiškiams ir kitai reklaminei komunikacijai
 • Reklaminei rinkodarai apskritai
 • Iš jūsų gautų užklausų įvykdymui
 • Pagalbai klientams ir bendravimui
 • Produktų ir paslaugų vystymui
 • Statistikai ir analizei

Kai kuriais atvejais asmens duomenų tvarkymas bus būtinas norint įvykdyti Jūsų prašymus. Be to, jūsų asmens duomenų tvarkymas gali būti pagrįstas mūsų teisėtu interesu vykdyti rinkodaros veiklą ir kurti bei vertinti mūsų produktus ir paslaugas, taip pat rengti statistiką.

Atkreipiame dėmesį, kad „Swisspearl“ naudos jūsų asmens duomenis tik siekdama siųsti jums informaciją apie produktus, informacinius biuletenius ir kitą rinkodaros medžiagą el. paštu, jei čia pateikėte išankstinį ir aiškų sutikimą, nebent taikomi teisės aktai leidžia mums susisiekti su jumis be tokio sutikimo.

„Swisspearl“ tvarko statistiką, kuriose svetainių vietose lankosi naudotojai ir kokius produktus,  paslaugas renkasi vartotojai, įskaitant kitas nuostatas. Šie duomenys neapima asmens duomenų. Naudodama surinktus duomenis, „Swisspearl“ kaupia žinias apie svetainės naudojimą.  Ši informacija naudojama tinklalapiui tobulinti. Tačiau mes kaupiame duomenis apie visų naudotojų naršymą, kad suprastume, kaip mūsų vartotojai kaip grupė naudojasi svetaine, todėl stengiamės tobulinti svetainę ir mūsų skaitmenines paslaugas apskritai. Kai išeinate iš mūsų svetainės, internete negalime matyti, iš kurio puslapio patekote į mūsų svetainę ar kur naršote toliau. Be to, renkame informaciją apie tai, kokiems produktams mūsų naudotojai kaip grupė teikia pirmenybę. Ši informacija taip pat naudojama svetainei tobulinti.

Visoms „Swisspearl“ svetainėms naudojame trečiosios šalies tiekėjo IP adreso sekimo sprendimą. Šis IP adreso stebėjimo įrankis mums nurodo, su kokia įmone yra susietas jūsų IP adresas. Šią informaciją naudojame statistikai apie įmones, kurios lankosi mūsų svetainėje, tvarkyti. Mūsų rinkodaros skyrius taip pat gali naudoti informaciją telefonu, kad susisiektų su susijusia įmone. Jei jūsų IP adresas yra susietas su jumis kaip privačiu asmeniu, mes negausime duomenų apie jus kaip apie asmenį ir nesusisieksime su jumis telefonu. 

Teisinis pagrindas jūsų asmens duomenų tvarkymui yra tas, kad mūsų nuomone, mūsų teisėti interesai yra svarbesni už jūsų interesus. Mes remiamės Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento (BDAR) 6 straipsnio 1 dalies f punktu. Mūsų teisėtas interesas yra suteikti šalims, kurios domisi mūsų įmone, gerą patirtį lankantis svetainėje. Be to, teisinis tvarkymo pagrindas, susijęs su rinkodaros medžiagos siuntimu el. paštu, yra pagrįstas aiškiu sutikimu. Mes remiamės BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu.

Kontaktinis asmuo

Jūsų asmens duomenų tvarkymas yra būtinas, kad galėtume vykdyti sutartinius įsipareigojimus jūsų darbdaviui, žr. 6 straipsnio 1 dalies b punktą. Jūsų asmens duomenys taip pat tvarkomi tiesioginės mūsų produktų rinkodaros tikslais. Teisinis tokio jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra tas, kad mūsų nuomone, mūsų teisėti interesai viršija jūsų interesus, žr. BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą. Mūsų teisėti interesai yra mūsų sutartinių įsipareigojimų vykdymas, santykių su klientais palaikymas ir stiprinimas, sąskaitų faktūrų išrašymas už paslaugas, kurias jūsų įmonė teikia „Swisspearl“ ir (arba) atvirkščiai, bendravimas su jumis, jei turite klausimų, susijusių su mūsų paslaugomis arba atvirkščiai, tiesioginė rinkodara mūsų produktų ir dokumentacijos tikslais, jei dėl kažko, kas susiję su mūsų paslaugomis, susitartume raštu naudojant gdpr@swisspearl.com

Tam tikrais atvejais asmens duomenų tvarkymas  yra būtinas, siekiant įvykdyti teisinę prievolę, pvz. nacionalinės teisės atžvilgiu. Tokiais atvejais teisinis tvarkymo pagrindas bus BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas.

3. Su kuo bus bendrinami mano asmens duomenys

Tam tikrais atvejais, jei manome, kad tai yra būtina, jūsų asmens duomenis atskleidžiame filialams, pardavėjams, prekybos partneriams ar kitoms trečiosioms šalims.

Siekiant aukščiau išvardytų tikslų, jūsų asmens duomenys taip pat gali būti prieinami trečiosioms šalims, teikiančioms atitinkamas paslaugas pagal sutartį „Swisspearl“, kaip duomenų tvarkytojui, bet neapsiribojant IT pagrindinės sistemos ir priežiūros paslaugų tiekėjais. Tokie paslaugų tiekėjai asmens duomenis tvarkys tik vadovaudamiesi mūsų nurodymais.

Tam tikromis aplinkybėmis ir pagal teisės aktus gali tekti atskleisti duomenis institucijoms. Taip pat galime atskleisti jūsų asmens duomenis, siekdami nustatyti, įgyvendinti ar apginti savo teisėtas teises.

Reorganizavimo arba visiško ar dalinio verslo pardavimo atveju, atskleidimas, jei toks bus, bus vykdomas pagal taikomus teisės aktus, reglamentuojančius tokį asmens duomenų tvarkymą.

Jūsų asmens duomenys nebus atskleisti trečiajai šaliai be jūsų leidimo, išskyrus pirmiau aprašytus atvejus.

4. Tvarkymo trukmė

Jūsų asmens duomenys bus ištrinti, kai mums nebereikės jų tvarkyti, kad įvykdytume vieną ar daugiau iš pirmiau paminėtų tikslų. Tačiau jūsų duomenys gali būti tvarkomi ir saugomi ilgesnį laiką anonimiškai arba, jei to reikalauja įstatymai.

Svetainė 

Dėl informacijos apie  jūsų asmeninius duomenis, susijusius su lankymusi svetainėje, remiamės mūsų slapukų politika

Kontaktinis asmuo

Kaip kontaktinis asmuo, dirbantis pas klientą, pardavėją ar kitą bendradarbiavimo partnerį, mes saugome jūsų asmens duomenis iki sutartinių santykių tarp „Swisspearl“ ir įmonės, kurioje dirbate, nutraukimo arba iki tol, kol su jumis bendraujame.

Tam tikrais atvejais jūsų asmens duomenis saugome ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, jei tvarkymas yra būtinas nustatyti, vykdyti arba ginti jūsų darbdavio teisinius reikalavimus. Tokiais atvejais mes saugosime jūsų asmens duomenis tol, kol tai bus būtina šiems tikslams pasiekti. Ateityje  ištrinsime jūsų asmeninius duomenis.

5. Asmens duomenų perdavimas ES ir EEE nepriklausančioms šalims

Tam tikrais atvejais „Swisspearl“ perduos jūsų asmens duomenis trečiosioms šalims, nepriklausančioms ES/EEE, pavyzdžiui, JK.   Jei jūsų asmens duomenys yra perduodami tokioms trečiosioms šalims, „Swisspearl“ užtikrina, kad toks perdavimas bus vykdomas pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Jei perdavimas nevykdomas taip vadinamose „saugiose“ trečiosiose šalyse įsisteigusiems ES Komisijos patvirtintiems gavėjams, tai užtikriname, pavyzdžiui, įtraukdami į standartines ES Komisijos sutarties sąlygas. 

Atitinkamos informacijos apie perdavimus trečiosioms šalims kopiją galite gauti susisiekę adresu gdpr@swisspearl.com

6. Slapukai

Savo svetainėje naudojame slapukus. Daugiau apie slapukų naudojimą skaitykite mūsų svetainėje esančioje slapukų politikoje.

Naudojant slapukus surinktų duomenų tvarkymo tikslai yra šie:

 • veikti, tobulinti ir optimizuoti svetainės ir jos paslaugų našumą bei vartotojo patirtį;
 • atlikti klientų ir vartotojų analizę ir segmentavimą, kad geriau suprastume naudotojus ir teiktume geresnes bei pritaikytas paslaugas naudotojams, įskaitant jus;
 • statistikos tikslai.

7. Sauga

Įdiegėme saugos priemones, siekdami užtikrinti, kad mūsų vidinės procedūros atitiktų aukštus saugumo politikos standartus. Atitinkamai dedame visas pastangas, kad apsaugotume jūsų asmens duomenų kokybę ir vientisumą.

8. Jūsų teisės

Turite teisę susipažinti su asmens duomenimis, kuriuos tvarkome ir saugome apie jus, atsižvelgiant į tam tikras įstatymų nustatytas išimtis. Be to, jūs turite teisę nesutikti su jūsų asmens duomenų rinkimu ir prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą. Be to, jūs taip pat turite teisę reikalauti, kad prireikus ištaisytume arba ištrintume jūsų asmens duomenis. 

Turite teisę gauti informacijos apie jūsų asmeninius duomenis, kuriuos tvarkome ir saugome, atsižvelgdami į tam tikras įstatymų nustatytas išimtis.

Tam tikromis aplinkybėmis taip pat galite prašyti, kad pateiktume jūsų asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuteriu skaitomu formatu bei prašyti, jog perduotume tokius duomenis kitam duomenų valdytojui.

Jūs galite bet kada prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui tiesioginės rinkodaros tikslais.

9. Sutikimo atšaukimas

Galite bet kada atšaukti bet kokį duotą sutikimą. Jei norite atšaukti savo sutikimą, galite susisiekti su mumis adresu gdpr@swisspearl.com

Dėl naujienlaiškių ir kitos elektroninės rinkodaros medžiagos taip pat galite naudoti nuorodą "atsisakyti prenumeratos" el. laiške ar kituose pranešimuose, kuriuos gaunate iš mūsų.

Atminkite, kad jūsų sutikimo atšaukimas neturės įtakos ankstesnio duomenų tvarkymo, atlikto prieš atšaukimą, teisėtumui.

10. Kaip su mumis susisiekti?

Jei norite, kad atnaujintume, ištaisytume ar ištrintume jūsų asmens duomenis, arba jei norite gauti prieigą prie tvarkomų jūsų asmens duomenų, arba jei turite klausimų dėl pirmiau pateiktų gairių, galite susisiekti su mumis adresu gdpr@swisspearl.com.  

Taip pat galite parašyti mums šiuo adresu:

“Swisspearl Group“ AG

Eternitstrasse 3
8867 Niederurnen, Switzerland

11. Skundai

Jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų tvarkymo, galite susisiekti su mumis el. paštu, telefonu arba laišku, kaip nurodyta 9 punkte.