How fibre cement is made - Swisspearl
Sustainability Campaign_Tree.jpg
Var börjar hållbarhetsarbetet?

Lär dig vad tre kollegor på Swisspearl gör för att främja hållbarhet i sina privatliv och på företaget.

Upptäck deras berättelser
Schweizisk kvalitet

Så tillverkas fibercement

Produktion av fibercement. Ett samspel mellan tradition och innovation.

Fibercement har länge varit ett utmärkt konstruktionsmaterial i och med dess formbarhet när den är våt och dess enastående styrka när den är torr. Hållbarheten och tillförlitligheten baseras på en noggrann materialsammansättning som ständigt undersöks och vidareutvecklas. Produktionsprocessen är en kombination av många års erfarenhet inom traditionell tillverkning och vidare innovativa framsteg baserat på de senaste fynden. Naturliga råmaterial, kontinuerlig uppfinningsrikedom och receptet för framgång för vår produkt som har tillverkats och installerats över hela världen i över 100 år.

Tack vare den långa traditionen i vår koncern kan erfarna medarbetare producera fibercementskivorna från bearbetade råmaterial med specialkunskaper, precision och hantverk. Cement, fibermassa, armeringsfibrer och vatten blandas till en råmassa. Den appliceras lager på lager för att skapa skivor av önskad storlek. Därefter pressas och torkas skivorna och till sist får de en färgbeläggning och skärs till rätt storlek. Löpande kvalitetskontroller säkerställer en konsekvent materialsammansättning och homogena ytor. Det som utmärker fibrecement är dess igenkännbara struktur och dess lika mångsidiga, hållbara beläggningar och ytstrukturer.

Syntetiska fibrer –en viktig komponent i fibercement.

Vilka fibrer används till att tillverka fibrecementskivorna?

De viktigaste råmaterialen är cement, cellulosafiber, syntetiska fibrer och vatten samt färgpigment. Fibermassa är namnet som används för den massa som bildas under den kemiska nedbrytningen av växtfibrer och består huvudsakligen av cellulosa. När det på 1970-talet framgick hur farligt det var att andas in asbest påbörjades ett omfattande forskningsprogram i Niederurnen för att hitta något som kunde ersätta det. Fibrerna är en viktig del av receptet eftersom de ger den torkade produkten den nödvändiga styrkan. Forskningsprogrammet var lyckat och de första testerna och den nya produktionen ägde rum mellan 1981 och 1989. Sedan 1 maj 1990 har alla byggnadsprodukter från fabriker i Niederurnen och Payerne varit asbestfria.

Den farligaste sorten förbjöds redan 1975, och ett totalförbud infördes 1982. Trots det är befintlig asbest fortfarande en allvarlig hälsorisk. Framförallt för många yrkesgrupper inom byggbranschen eftersom asbest kan förekomma i byggnader uppförda före 1979.

Produktion_NU
Produktion
Produktion
Ett väldigt specifikt recept och kemiska reaktioner gör att råmaterialen fungerar tillsammans.

Hur och i vilken ordning bearbetas och blandas råmaterialen?

Först löses cellulosabalarna upp i vatten och mals till önskad finhet. Detta tillsätts sedan till de andra råmaterialen i stora kar och mixas väl till en homogen massa. Slutligen tillsätts vatten och härdningsprocessen med cementen börjar.

Production
Produktion
Production
Fibercementskivorna tillverkas av den blöta massan i skivlinjen.

Hur fungerar den så kallade skivlinjen?

Skivlinjen är en viktig del av produktionsanläggningen. En cylinder roterar i massan av cement, fibrer och vatten. Rotationen skapar ett tunt lager av massan, ungefär 0,9 mm, som byggs upp runt cylindern tills den önskade tjockleken på skivan uppnås. Den här processen tar mellan 20 och 100 sekunder beroende på skivans storlek och format. Formatvalsens diameter bestämmer längden för skivan, som får sitt råformat och skärs. För att producera ett annat format måste verktygen i dessa enheter bytas ut. Vid det här laget innehåller fibercementen fortfarande mycket vatten och bindningsprocessen pågår fortfarande för fullt.

Förutom Hatschek-tekniken använder Swisspearl flow-on-teknik. I flow-on-tekniken bildas tunt fibercementskikt på en filt, men genom att applicera det tunna lagret på en filt från inloppslåda. Från filten lindas sedan detta enda lager runt cylindern som i Hatschek-tekniken. 

Produktion
Ett naturligt råmaterial som torkar

Hur torkas råskivorna?

Först staplas skivorna i lager mellan stålplåtar och pressas med ett tryck på upp till 10 000 ton för att få bort allt överskottsvatten. Vattenhalten i skivorna minskas på så sätt från 28 % till 15 % och skivornas densitet ökas. Cementen härdar ytterligare i en kemisk reaktion med vattnet. Under den processen frigörs värme. Materialet får tillräckligt med tid att torka ut och stelna. Efter tre veckors härdning återstår endast 7–8 % av vattenhalten och skivorna är redo för vidare bearbetning. Först torkas skivorna i en ugn eller alternativt autoklaverad fibercement, som ånghärdas i autoklaver.

Production
Production
Production
Färger och ytor för livfulla fasader och obegränsade designvarianter.

Vilka färger kan användas?

Vårt breda utbud av färger tillgodoser de flesta av våra kunders behov. Vi kan använda nästan vilken kulör som helst på skivorna på begäran. Standardutbudet är allt från täckande till transparanta ytfärger på cementfärgade eller genomfärgade skivor. Ytfärgerna hälls eller sprutas på skivorna. Det är dock inte bara själva färgen som påverkar fasadens utseende. Olika ytbehandlingar skapar visuella effekter och nyanser i våra färgkollektioner.

Vilka ytbehandlingar och format är möjliga?

Med fibercement finns det många olika alternativ för ytbehandling – slipad, fräst, blästrad, blank eller obehandlad med naturlig släta yta. Vi designar och utvecklar ständigt nya uttrycksfulla ytbehandlingar.

Vårt största standardformat är måtten 3 050 × 1 250 mm med en tjocklek på 4,5 8, 9 eller 12 mm. Alla andra format kan skäras från sex standardformat för skivor i mindre format. Vi erbjuder även specialproduktioner på begäran, till exempel specialsågning, fräsning, perforeringar och dekorationer.

Production
Produktion_NU

Upplev fibercement.

Vill du upptäcka våra produkter och beställa ett materialprov?